Banner

Åpenhetsprisen

Berømmer åpenhet i kommunikasjonsfaget

Kommunikasjonsforeningen ønsker å berømme åpenhet i kommunikasjonsfaget og deler derfor hvert år ut Åpenhetsprisen. Vet du om en person eller virksomhet som har bidratt til økt åpenhetskultur? Da kan du foreslå kandidater.

Hvorfor er Åpenhetsprisen viktig?

Prisen deles ut til organisasjoner, institusjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter.

Om Åpenhetsprisen 2020:

- Vi har vært inne i et år med store rystelser i samfunnet. Norge har vært en tydelig del av større global virkelighet, blant annet med pandemisituasjonen, Black Lives Matters, digitaliseringskappløp, og stadig aktuelle #metoo, sier Janne Stang Dahl, juryleder og kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet.

Janne Stang Dahl.jpg
Juryleder Janne Stang Dahl


- Ingen som jobber med kommunikasjon kan ha unngått å merke det på kroppen. Både når det virvler som verst, og når støvet legger seg, er det ikke vanskelig å se at åpenhet er en av de viktigste søylene vi har for å skape diskusjon og tillit i samfunnet. Samtidig skal hjulene holdes i gang over hele landet. Åpenhetsprisen er derfor ekstra viktig i år, tilføyer Stang Dahl.

Juryleder Stang Dahl sier videre at juryen ser etter kandidater som har vært bevisste i sin handling for å skape en god åpenhetskultur i praksis. Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipp nummer en er å fremme åpenhet og innsyn, og aktivt bidra til forståelse og den opplyste samtale. - Det synes jeg er en god ledestjerne når vi nå er på jakt etter kandidater til åpenhetsprisen, avslutter Stang Dahl.

Det er åpent for alle å komme med forslag til kandidater. Forslag med begrunnelse sendes til post@kommunikasjon.no.


Fristen for å nominere kandidater til Åpenhetsprisen 2021 blir annonsert senere.

Juryen for Åpenhetsprisen 2020:

Juryleder:

Janne Stang Dahl
Kommunikasjonsdirektør, Datatilsynet

Jurymedlemmer:

Tore Bollingmo
Kommunikasjonsrådgiver, Sykepleierforbundet

Even Westerveld
Leder for marked og distribusjon, Vipps

Lotte Grepp Knutsen
Manager for political and public affairs, Equinor

Kjersti Løken Stavrum
Administrerende direktør, Stiftelsen Tinius

Tidligere vinnere av Åpenhetsprisen

Banner

2020: Folkehelseinstituttet

Åpenhetsprisen 2020 gikk til Folkehelseinstituttet (FHI) for å ha fremmet åpenhet i et samfunn i krise. - Kommunikasjonsvalgene vi tar har stor betydning for folkehelsen. Åpenhet har vært en viktig rettesnor, sier Christina Rolfheim-Bye (bildet), kommunikasjonsdirektør i FHI.

LES MER
Banner

2019: Hydro

Åpenhetsprisen 2019 gikk til Hydro som strakk seg langt i å dele informasjon og konsekvenser i forbindelse med et dataangrep mot virksomheten. Håndteringen av saken vakte internasjonal oppmerksomhet og ros fra Kripos. Hydro var første vinner av Åpenhetsprisen fra privat næringsliv.

LES MER
Banner

2018: Oslo Tingrett

Åpenhetsprisen 2018 gikk til Oslo tingrett og kommunikasjonssjef Irene Ramm for systematisk arbeid med åpenhet og meroffentlighet.

LES MER
Banner

2017: Tale Maria Krohn Engvik, "Helsesista"

Åpenhetsprisen 2017 gikk til helsesøsteren som begynte med Snapchat for å nå ungdom. Juryen la vekt på at hun tar opp tabubelagte temaer på en måte som bidrar til mer åpenhet, samtidig som hun har bidratt til å synliggjøre viktige samfunnsutfordringer, som psykiske problemer blant unge.

LES MER
Banner

2016: Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet

Åpenhetsprisen 2016 gikk til UDI-direktør Frode Forfang for åpenheten om arbeidet under flyktningestrømmen høsten 2015. Juryen mener åpenhetslinjen bidro til å styrke den offentlige samtalen, belyse dilemmaer og gi innsikt i hvordan det offentlige håndterer krevende situasjoner.

LES MER
Banner

2015: Trondheim kommune

Juryen mente Trondheim kommune viste beste praksis i bruk av Offentlighetsloven, ved å gi innsyn i 1781 alvorlige avvik ved kommunens sykehjem og hjemmebasert omsorg. Juryen vektla at kommunen raskt og systematisk tilgjengeliggjorde informasjonen, og at de viste viktigheten av gjennomsiktighet i prosesser internt i en organisasjon og i offentligheten.

LES MER