Banner

Åpenhetsprisen

Berømmer åpenhet i kommunikasjonsfaget

Kommunikasjonsforeningen ønsker å berømme åpenhet i kommunikasjonsfaget og deler derfor hvert år ut Åpenhetsprisen. Vet du om en person eller virksomhet som har bidratt til økt åpenhetskultur? Da kan du foreslå kandidater.

Hvorfor er Åpenhetsprisen viktig?

Prisen deles ut til organisasjoner, institusjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter.

Om Åpenhetsprisen 2021:

- Diskusjonen om åpenhet er kanskje viktigere enn noen gang. Det siste året har vi sett tendenser til en mindre grad av åpenhet. Hva som skjer i lukkede rom, og hvordan beslutningene påvirkes, er ikke alltid like lett å forstå. Vi vil derfor berømme de som gjør en ekstra innsats for å fremme en åpenhetskultur, sier juryleder Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet.

Janne Stang Dahl.jpg
Juryleder Janne Stang Dahl

 

Juryleder Stang Dahl sier videre at juryen ser etter kandidater som har vært bevisste i sin handling for å skape en god åpenhetskultur i praksis. Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipp nummer en er å fremme åpenhet og innsyn, og aktivt bidra til forståelse og den opplyste samtale. - Det synes jeg er en god ledestjerne når vi nå er på jakt etter kandidater til åpenhetsprisen, avslutter Stang Dahl.

Det er åpent for alle å komme med forslag til kandidater. Forslag med begrunnelse sendes til [email protected]


Fristen for å nominere kandidater til Åpenhetsprisen 2021 er 6. oktober.

Juryen for Åpenhetsprisen 2021:

 

Juryleder:

Janne Stang Dahl
Kommunikasjonsdirektør, Datatilsynet

Jurymedlemmer:

Tore Bollingmo
Kommunikasjonssjef, Sykepleierforbundet

Kjersti Løken Stavrum
Administrerende direktør, Stiftelsen Tinius

Frida Marie Grande
Rådgiver, Sannum & Bergestuen

Jan Christian Thommesen
Head of PR & Communications, Elkjøp Nordic AS

Tidligere vinnere av Åpenhetsprisen

Banner

2021: Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune fikk Åpenhetsprisen 2021 for å ha fremmet forbilledlig åpenhet i en krisesituasjon. Gjennom god og tilgjengelig informasjon har de vist hvordan krisehåndtering og åpenhet henger sammen for å skape tillit i befolkningen og offentligheten under en krise.

LES MER
Banner

2020: Folkehelseinstituttet

Åpenhetsprisen 2020 gikk til Folkehelseinstituttet (FHI) for å ha fremmet åpenhet i et samfunn i krise. - Kommunikasjonsvalgene vi tar har stor betydning for folkehelsen. Åpenhet har vært en viktig rettesnor, sier Christina Rolfheim-Bye (bildet), kommunikasjonsdirektør i FHI.

LES MER
Banner

2019: Hydro

Åpenhetsprisen 2019 gikk til Hydro som strakk seg langt i å dele informasjon og konsekvenser i forbindelse med et dataangrep mot virksomheten. Håndteringen av saken vakte internasjonal oppmerksomhet og ros fra Kripos. Hydro var første vinner av Åpenhetsprisen fra privat næringsliv.

LES MER
Banner

2018: Oslo Tingrett

Åpenhetsprisen 2018 gikk til Oslo tingrett og kommunikasjonssjef Irene Ramm for systematisk arbeid med åpenhet og meroffentlighet.

LES MER
Banner

2017: Tale Maria Krohn Engvik, "Helsesista"

Åpenhetsprisen 2017 gikk til helsesøsteren som begynte med Snapchat for å nå ungdom. Juryen la vekt på at hun tar opp tabubelagte temaer på en måte som bidrar til mer åpenhet, samtidig som hun har bidratt til å synliggjøre viktige samfunnsutfordringer, som psykiske problemer blant unge.

LES MER
Banner

2016: Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet

Åpenhetsprisen 2016 gikk til UDI-direktør Frode Forfang for åpenheten om arbeidet under flyktningestrømmen høsten 2015. Juryen mener åpenhetslinjen bidro til å styrke den offentlige samtalen, belyse dilemmaer og gi innsikt i hvordan det offentlige håndterer krevende situasjoner.

LES MER
Banner

2015: Trondheim kommune

Juryen mente Trondheim kommune viste beste praksis i bruk av Offentlighetsloven, ved å gi innsyn i 1781 alvorlige avvik ved kommunens sykehjem og hjemmebasert omsorg. Juryen vektla at kommunen raskt og systematisk tilgjengeliggjorde informasjonen, og at de viste viktigheten av gjennomsiktighet i prosesser internt i en organisasjon og i offentligheten.

LES MER