Banner

Åpenhetsprisen

Berømmer åpenhet i kommunikasjonsfaget

Kommunikasjonsforeningen ønsker å berømme åpenhet i kommunikasjonsfaget og deler derfor hvert år ut Åpenhetsprisen. Vet du om en person eller virksomhet som har bidratt til økt åpenhetskultur? Da kan du foreslå kandidater.

Hvorfor er Åpenhetsprisen viktig?

Prisen deles ut til organisasjoner, institusjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter.

Om Åpenhetsprisen 2022:

- Åpenhet og innsyn er grunnleggende i ethvert demokrati. Men det er vanskelig og veldig ofte hardt arbeid. I det offentlige er dette regulert gjennom offentlighetsloven, som hjemler innsyn i saksdokumenter, journaler og annet. I det private har dette vært opp til hver enkelt virksomhet å vurdere – skal, skal ikke. Men det var frem til 1. juli. Da kom åpenhetsloven, som nå også pålegger større virksomheter en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger, samt å redegjøre for disse, i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Det er med andre ord sterke instrumenter å ta i bruk for de som ønsker innsyn. Men åpenhet handler ikke bare om innsyn. Det handler kanskje aller mest om kultur. Det koster ofte noe og det er mer et bevisst valg enn tvang, sier juryleder Jan Christian Thommesen, Head of PR & Communications, Elkjøp Nordic AS. 

Elkjøp Nordic_Jan Christian Thommesen1.jpg
Juryleder Jan Christian Thommesen

 

- Med Åpenhetsprisen vil vi berømme de som opererer i dette landskapet. De som har gått de ekstra skrittene, de som aktivt har fremmet en åpenhetskultur, fortsetter han.

Det er åpent for alle å komme med forslag til kandidater. Forslag med begrunnelse sendes til [email protected]


Fristen for å nominere kandidater til Åpenhetsprisen 2022 er 10. oktober.

Juryen for Åpenhetsprisen 2022:

 

Juryleder:

Jan Christian Thommesen
Head of PR & Communications, Elkjøp Nordic AS

Jurymedlemmer:

Tore Bollingmo
Kommunikasjonssjef, Sykepleierforbundet

Kjersti Løken Stavrum
Administrerende direktør, Stiftelsen Tinius

Frida Marie Grande
Rådgiver, Sannum & Bergestuen

Ingeborg Grimsmo
Kommunikasjonsdirektør, Utlendingsdirektoratet 

Tidligere vinnere av Åpenhetsprisen

Banner

2021: Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune fikk Åpenhetsprisen 2021 for å ha fremmet forbilledlig åpenhet i en krisesituasjon. Gjennom god og tilgjengelig informasjon har de vist hvordan krisehåndtering og åpenhet henger sammen for å skape tillit i befolkningen og offentligheten under en krise.

LES MER
Banner

2020: Folkehelseinstituttet

Åpenhetsprisen 2020 gikk til Folkehelseinstituttet (FHI) for å ha fremmet åpenhet i et samfunn i krise. - Kommunikasjonsvalgene vi tar har stor betydning for folkehelsen. Åpenhet har vært en viktig rettesnor, sier Christina Rolfheim-Bye (bildet), kommunikasjonsdirektør i FHI.

LES MER
Banner

2019: Hydro

Åpenhetsprisen 2019 gikk til Hydro som strakk seg langt i å dele informasjon og konsekvenser i forbindelse med et dataangrep mot virksomheten. Håndteringen av saken vakte internasjonal oppmerksomhet og ros fra Kripos. Hydro var første vinner av Åpenhetsprisen fra privat næringsliv.

LES MER
Banner

2018: Oslo Tingrett

Åpenhetsprisen 2018 gikk til Oslo tingrett og kommunikasjonssjef Irene Ramm for systematisk arbeid med åpenhet og meroffentlighet.

LES MER
Banner

2017: Tale Maria Krohn Engvik, "Helsesista"

Åpenhetsprisen 2017 gikk til helsesøsteren som begynte med Snapchat for å nå ungdom. Juryen la vekt på at hun tar opp tabubelagte temaer på en måte som bidrar til mer åpenhet, samtidig som hun har bidratt til å synliggjøre viktige samfunnsutfordringer, som psykiske problemer blant unge.

LES MER
Banner

2016: Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet

Åpenhetsprisen 2016 gikk til UDI-direktør Frode Forfang for åpenheten om arbeidet under flyktningestrømmen høsten 2015. Juryen mener åpenhetslinjen bidro til å styrke den offentlige samtalen, belyse dilemmaer og gi innsikt i hvordan det offentlige håndterer krevende situasjoner.

LES MER
Banner

2015: Trondheim kommune

Juryen mente Trondheim kommune viste beste praksis i bruk av Offentlighetsloven, ved å gi innsyn i 1781 alvorlige avvik ved kommunens sykehjem og hjemmebasert omsorg. Juryen vektla at kommunen raskt og systematisk tilgjengeliggjorde informasjonen, og at de viste viktigheten av gjennomsiktighet i prosesser internt i en organisasjon og i offentligheten.

LES MER