Banner

Om oss

Fordelen med et faglig nettverk

Kommunikasjonsforeningen er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har rundt 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor.

Vår oppgave

 

Kommunikasjonsforeningens hovedoppgave er å posisjonere kommunikasjonsfaget og styrke kommunikasjonsfolks kompetanse. Det gjør vi blant annet ved å tilby et bredt spekter av kurs, seminarer og medlemsmøter.
Kommunikasjonsforeningen har etablert etiske retningslinjer for kommunikatører, og har et etisk råd som kan bistå medlemmene.

Organisasjonen

Sentralstyret, rådene og lokallagene er sammensatt av faglig dyktige og entusiastiske medlemmer som bidrar på frivillig basis. Kommunikasjonsforeningen har følgende organer:
Banner

Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes mål og strategi for foreningens virke.

LES MER
Banner

Sentralstyret

Sentralstyret er foreningens høyeste organ mellom landsmøtene og leder foreningens daglige arbeid. Arbeidet utøves på grunnlag av vedtektene, strategiplan og rammebudsjett vedtatt av landsmøtet.

LES MER
Banner

Lokal- og studentlag

Kommunikasjonsforening har ti lokallag, i tillegg til tre studentlag, som skal fremme foreningens formål og være lokale fora for kommunikasjonsfaglige spørsmål. Det holdes blant annet fire gratis medlemsmøter i året i hver region, samt en rekke andre kurs og arrangementer.

LES MER
Banner

Fagråd for kompetanse

Fagrådet har ansvar for Kommunikasjonsforeningens kurs- og kompetansetilbud. Kursene skal bidra til å styrke medlemmenes faglige dyktighet. De retter seg spesielt mot medlemmer, men også mot andre med arbeid som krever kommunikasjonsfaglig forståelse.

LES MER
Banner

Etisk råd

Etisk råd setter yrkesetikk for kommunikatører på agendaen. De hjelper medlemmer som opplever etiske utfordringer i jobben, og de deltar i offentlig debatt. Har du opplevd etiske utfordringer i forbindelse med arbeidet som kommunikatør? Da vil vi gjerne hjelpe deg.

LES MER
Banner

Global Alliance

Global Alliance for Public Relations and Communications Management (GA) er en forening for de største PR- og kommunikasjonsforeningene og -institusjonene i verden. Kommunikasjonsforeningen er også medlem. Totalt representerer GA mer enn 160 000 praktikere. GAs oppdrag er å samle PR-bransjen og heve den profesjonelle standarden.

Banner

Vår historie

Kommunikasjonsforeningen er et resultat av sammenslåingen av Informasjonsforeningen og Forum for Offentlig Informasjon (FOI) i november 1999.

LES MER

Mangfold

 

Vi ønsker en mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert.

Gå til guider og verktøy

Stipend til masterstudenter

Tar du en master i PR og kommunikasjon?
Kommunikasjonsforeningen vil gjerne oppmuntre flere masterstudenter til å skrive oppgaver som setter faget vårt under lupen. Kommunikasjonsstudenter på masternivå er velkomne til å søke stipend uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

Søk stipend

Åpenhetsprisen

 

Kommunikasjonsforeningen deler årlig ut Åpenhetsprisen for å berømme åpenhet innenfor kommunikasjonsfaget.
Prisen kan gis til en person eller en virksomhet, og alle kan nominere kandidater.

Les mer

Rutiner for varsling av trakassering

Kommunikasjonsforeningen har nulltoleranse for trakassering. Alle ansatte, frivillige, tillitsvalgte og medlemmer har rett til, og oppfordres til, å varsle om uakseptabel atferd i organisasjonen og på foreningens møteplasser.

Hva, hvordan og til hvem varsler du?