Banner

Om oss

Fordelen med et faglig nettverk

Norsk kommunikasjonsforening er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har rundt 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor. 

Vår oppgave

 

Kommunikasjonsforeningens hovedoppgave er å posisjonere kommunikasjonsfaget og styrke kommunikasjonsfolks kompetanse. Det gjør vi blant annet ved å tilby et bredt spekter av kurs, seminarer og medlemsmøter.
Kommunikasjonsforeningen har etablert etiske retningslinjer for kommunikatører, og har et etisk råd som kan bistå medlemmene.

Organisasjonen

Sentralstyret, rådene og lokallagene er sammensatt av faglig dyktige og entusiastiske medlemmer som bidrar på frivillig basis. Kommunikasjonsforeningen har følgende organer:
Banner

Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes mål og strategi for foreningens virke.

LES MER
Banner

Sentralstyret

Sentralstyret er foreningens høyeste organ mellom landsmøtene og leder foreningens daglige arbeid. Arbeidet utøves på grunnlag av vedtektene, strategiplan og rammebudsjett vedtatt av landsmøtet.

LES MER
Banner

Lokal- og studentlag

Norsk kommunikasjonsforening har ti lokallag, i tillegg til tre studentlag, som skal fremme foreningens formål og være lokale fora for kommunikasjonsfaglige spørsmål. Det holdes blant annet fire gratis medlemsmøter i året i hver region, samt en rekke andre kurs og arrangementer.

LES MER
Banner

Fagråd for kompetanse

Fagrådet har ansvar for Kommunikasjonsforeningens kurs- og kompetansetilbud og presenterer nye kurs hvert halvår. Kursene skal bidra til å styrke medlemmenes faglige dyktighet. De retter seg spesielt mot medlemmer, men også mot andre med arbeid som krever kommunikasjonsfaglig forståelse.

LES MER
Banner

Etisk råd

Etisk råd setter yrkesetikk for kommunikatører på agendaen. De hjelper medlemmer som opplever etiske utfordringer i jobben, og de deltar i offentlig debatt. Har du opplevd etiske utfordringer i forbindelse med arbeidet som kommunikatør? Da vil vi gjerne hjelpe deg.

LES MER
Banner

Global Alliance

Global Alliance for Public Relations and Communications Management (GA) er en forening for de største PR- og kommunikasjonsforeningene og -institusjonene i verden. Kommunikasjonsforeningen er også medlem. Totalt representerer GA mer enn 160 000 praktikere. GAs oppdrag er å samle PR-bransjen og heve den profesjonelle standarden.

Banner

Vår historie

Kommunikasjonsforeningen er et resultat av sammenslåingen av Informasjonsforeningen og Forum for Offentlig Informasjon (FOI) i november 1999.

LES MER

Strategi og vedtekter

 

Foreningens arbeid utøves på grunnlag av vedtektene og strategiplan vedtatt av landsmøtet.

Les strategi og vedtekter

Sekretariatets kontaktinformasjon:

icon_mail_blue

Post-/fakturaadresse:
Norsk kommunikasjonsforening
Postboks 9050 Grønland, 0133 Oslo
PDF-faktura: 981310950@mypaperless.no

icon_phone_blue

Telefon: 23 31 59 00
E-post: post@kommunikasjon.no
Org. nr.: 981 310 950

icon_place_map_blue

Besøksadresse:
Norsk kommunikasjonsforening
Brugata 19, 0186 Oslo

Sekretariatet

Therese har tidligere vært seksjonsleder i Nasjonalbiblioteket, kommunikasjonsrådgiver i Energi Norge og redaktør i Budstikka. Hun har masterprogrammet "PR-ledelse og strategisk kommunikasjon" fra Handelshøyskolen BI og er utdannet journalist fra University of Westminster.

Person

Therese Manus

Daglig leder
Daglig leder
Kommunikasjonsforeningen
48 06 44 62
therese@kommunikasjon.no

Mari har tidligere vært redaksjonssjef og journalist i Kampanje, journalist i NRK, markedsanalytiker i Opinion og er forfatter av fagbøker. Hun har journalistutdanning fra Høgskolen i Oslo og er Cand. Polit. fra Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Person

Mari Mellum

Redaktør
95 16 60 74
mari@kommunikasjon.no

Stine har tidligere jobbet som konsulent i SHL Norge. Hun har master i psykologi fra NTNU og har masterprogrammene "Kommunikasjon i organisasjoner" og "PR-ledelse og strategisk kommunikasjon" fra Handelshøyskolen BI.

Person

Stine Jarmund

Fagansvarlig kompetanse
92 44 21 37
stine@kommunikasjon.no

Liv var tidligere daglig leder i Norsk kommunikasjonsforening og Informasjonsforeningen i mer enn ti år. Før det var hun kontorsjef i Asfaltentreprenørenes forening og Norsk asfaltforening. Hun har også vært kommunepolitiker.

Person

Liv Larsen Rustad

Seniorrådgiver, økonomi (50%)
91 19 59 10
liv@kommunikasjon.no

Susanne har ansvar for blant annet kursadministrasjon og medlemsservice. Susanne har tidligere arbeidet med service og kvalitetssikring i blant annet Color Line og er utdannet i reiselivsfag.

Person

Susanne K. Dalvik

Administrasjonskonsulent
92 82 73 91
susanne@kommunikasjon.no

Ida bistår foreningens lokallag og studentlag og har ansvar for stillingsannonser og praktisk gjennomføring av kurs. Ida har en bachelorgrad i kultur og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo og foreningserfaring fra Konsertforeningen Betong.

Person

Ida Melby Lie

Administrativ koordinator
93 80 23 94
ida@kommunikasjon.no

Malin har ansvaret for planlegging og gjennomføring av World Public Relations Forum i april 2018. I tillegg arbeider hun med foreningens digitale kanaler. Hun har en bachelorgrad i PR, kommunikasjon og media fra Høgskulen i Volda.

Person

Malin Sundby Revaa

Prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver
93 49 44 33
malin@kommunikasjon.no

Pressekontakter

Therese har tidligere vært seksjonsleder i Nasjonalbiblioteket, kommunikasjonsrådgiver i Energi Norge og redaktør i Budstikka. Hun har masterprogrammet "PR-ledelse og strategisk kommunikasjon" fra Handelshøyskolen BI og er utdannet journalist fra University of Westminster.

Person

Therese Manus

Daglig leder
Daglig leder
Kommunikasjonsforeningen
48 06 44 62
therese@kommunikasjon.no

Gro Bogen Nilsen leder sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen. Til daglig er hun partner og seniorrådgiver i First House. Hun har vært styremedlem og leder i lokallaget Oslo og Akershus. Gro har tidligere vært assisterende/ fungerende kommunikasjonsdirektør i UDI, kommunikasjonssjef ved sykehuset Buskerud HF og seniorrådgiver i JKL.

Person

Gro Bogen Nilsen

Leder, Sentralstyret
Partner og seniorrådgiver
First House
99 29 57 15
gbn@firsthouse.no

Turnes er kommunikasjonsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), hvor hun leder ca. 40 medarbeidere fordelt på tre seksjoner. Hun har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i Mattilsynet og informasjonsdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet. Hun har hatt en rekke verv, blant annet som styremedlem i Norsk Pensjon og regjeringens gruppe for å utvikle en statlig kommunikasjonspolitikk.

Person

Hege Turnes

Nestleder, sentralstyret
Kommunikasjonsdirektør
NAV
91 80 36 98
hege.turnes@nav.no

Bildearkiv

Se bilder

Åpenhetsprisen

 

Kommunikasjonsforeningen deler årlig ut Åpenhetsprisen for å berømme åpenhet innenfor kommunikasjonsfaget.
Prisen kan gis til en person eller en virksomhet, og alle kan nominere kandidater.

Les mer

Stipend til masterstudenter

Tar du en master i PR og kommunikasjon?
Kommunikasjonsforeningen vil gjerne oppmuntre flere masterstudenter til å skrive oppgaver som setter faget vårt under lupen. Kommunikasjonsstudenter på masternivå er velkomne til å søke stipend uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

Søk stipend