Etisk råd

Etisk råd setter yrkesetikk på agendaen gjennom å delta i offentlig debatt, og ved å bistå Kommunikasjonsforeningens medlemmer i vanskelige etiske spørsmål.

Opplever du etiske utfordringer i jobbsammenheng? Vi vil gjerne hjelpe deg. Send en e-post til etikk@kommunikasjon.no 

Medlemmer i etisk råd:

Person

Svein Inge Leirgulen

Leder, Sentralstyret
Kommunikasjonsdirektør
Tekna
97 72 31 33
leirgulen@gmail.com

Gro Bogen har vært styremedlem og leder i lokallaget Oslo og Akershus, samt tidligere leder for sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen. Gro har også tidligere vært assisterende/ fungerende kommunikasjonsdirektør i UDI, kommunikasjonssjef ved sykehuset Buskerud HF og seniorrådgiver i JK og First House.

Person

Gro Bogen Nilsen

Medlem, Etisk råd
Kommunikasjonsdirektør
Aleris Helse
99 29 57 15

Astrid Bugge Mjærum er kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten. Mjærum har tidligere vært direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Sykehuset Innlandet, kommunikasjonsdirektør i Skattedirektoratet og informasjonsdirektør i Lånekassen. Hun har vært politisk ansvarlig i Studentenes Landsforbund og arbeidet kortere perioder ved NUPI og Gudbrandsdølen Dagningen.

Person

Astrid Bugge Mjærum

Medlem Etisk råd
Kommunikasjonsdirektør
Skatteetaten
92 06 87 51
astridharriet@gmail.com

Janne Stang Dahl har vært Kommunikasjonsdirektør for Datatilsynet siden 2018. Tidligere har hun vært strategidirektør og kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet. Før det var hun daglig leder i nyMusikk, der hun nå er styreleder. Dahl er også juryleder for Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris.

Person

Janne Stang Dahl

Medlem Etisk råd
Kommunikasjonsdirektør
Datatilsynet
97 08 11 20
janne@datatilsynet.no

Nils Petter Strømmen er Cand. polit, Medier og kommunikasjon, fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidserfaring fra Observer, Opinion AS og jobber nå som seniorkonsulent i Kantar TNS. Strømmen var leder av sentralstyret 2013-2017. Før det var han med i styret for lokallaget Oslo og Akershus i åtte år, de fire siste som leder, og var prosjektleder for Høstseminaret i Oslo 2011.

Person

Nils Petter Strømmen

Medlem Etisk råd
Seniorkonsulent
Kantar TNS
92 81 00 87
nils.petter.strommen@kantar.com
Person

Hege Turnes

Medlem etisk råd
Kommunikasjonsdirektør
Statistisk sentralbyrå
918 03 698
hege.turnes@ssb.no

Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipper

Kommunikasjonsforeningens medlemmer skal balansere virksomhetens mål og samfunnets krav og forventninger ved å utøve kommunikasjonsfaget med åpenhet og integritet.

En kommunikasjonsmedarbeider skal:

  • Fremme åpenhet og innsyn, og aktivt bidra til forståelse og den opplyste samtale.
  • Gi så fullstendig informasjon som mulig uten at det går på bekostning av taushetsplikten.
  • Kommunisere ærlig og tydelig, og være åpen om avsender, rolle, metoder og bindinger.
  • Utvise ansvarlighet med metoder og bruk av verktøy for analyse av brukerdata.
  • Tilstrebe likebehandling og gjøre informasjon forståelig og tilgjengelig.

Vedtatt på lokallagsledersamling 14.11.2019 (i henhold til landsmøtevedtak).