Etisk råd

Etisk råd setter yrkesetikk på agendaen gjennom å delta i offentlig debatt, og ved å bistå Kommunikasjonsforeningens medlemmer i vanskelige etiske spørsmål.

Opplever du etiske utfordringer i jobbsammenheng? Vi vil gjerne hjelpe deg. Send en e-post til etikk@kommunikasjon.no eller kontakt daglig leder Therese Manus (48064462).

Medlemmer i etisk råd:

Gro Bogen Nilsen leder sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen. Hun har vært styremedlem og leder i lokallaget Oslo og Akershus. Gro har tidligere vært assisterende/ fungerende kommunikasjonsdirektør i UDI, kommunikasjonssjef ved sykehuset Buskerud HF og seniorrådgiver i JK og First House.

Person

Gro Bogen Nilsen

Leder, Sentralstyret
Head of Governmental Affairs and Communications
Merck Norway
99 29 57 15
gro.bogen-nilsen@merckgroup.com

Astrid Bugge Mjærum er kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten. Mjærum har tidligere vært direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Sykehuset Innlandet, kommunikasjonsdirektør i Skattedirektoratet og informasjonsdirektør i Lånekassen. Hun har vært politisk ansvarlig i Studentenes Landsforbund og arbeidet kortere perioder ved NUPI og Gudbrandsdølen Dagningen.

Person

Astrid Bugge Mjærum

Medlem Etisk råd
Kommunikasjonsdirektør
Skatteetaten
92 06 87 51
astridharriet@gmail.com

Ketil Raknes har vært politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet og statssekretær i Miljøverndepartementet. Han  har jobbet både som journalist og PR-rådgiver og har skrevet bøker om lobbyvirksomhet, PR og politikk.

Person

Ketil Raknes

Medlem Etisk råd
Høyskolelektor og faglig studieleder Bachelor i PR og samfunnspåvirkning
Høyskolen Kristiania
41 54 53 09
ketil.raknes@gmail.com

Janne Stang Dahl har vært Kommunikasjonsdirektør for Datatilsynet siden 2018. Tidligere har hun vært strategidirektør og kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet. Før det var hun daglig leder i nyMusikk, der hun nå er styreleder. Dahl er også juryleder for Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris.

Person

Janne Stang Dahl

Medlem Etisk råd
Kommunikasjonsdirektør
Datatilsynet
97 08 11 20
janne@datatilsynet.no

Nils Petter Strømmen er Cand. polit, Medier og kommunikasjon, fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidserfaring fra Observer, Opinion AS og jobber nå som seniorkonsulent i Kantar TNS. Strømmen var leder av sentralstyret 2013-2017. Før det var han med i styret for lokallaget Oslo og Akershus i åtte år, de fire siste som leder, og var prosjektleder for Høstseminaret i Oslo 2011.

Person

Nils Petter Strømmen

Medlem Etisk råd
Seniorkonsulent
Kantar TNS
92 81 00 87
nils.petter.strommen@kantar.com

Profesjonsetiske prinsipper

Medlemmer i Norsk kommunikasjonsforening tilstreber å:

 • Være redelige i alle sine gjøremål, både når det gjelder integritet, konfidensialitet, økonomiske disposisjoner og personlig oppførsel
 • Være tydelige i samarbeid med arbeidsgivere, ansatte, kunder, kommunikasjonskolleger og omverdenen
 • Ikke diskriminere andre i noen forhold
 • Holde seg oppdatert på kommunikasjonsfagets utvikling
 • Respektere disse prinsippene og oppfordre andre medlemmer til å gjøre det samme

Det er avgjørende at kommunikatøren har:

INTEGRITET:

 • Ansvarlig holdning til offentlighetens interesser
 • Aldri bevisst gi uriktige opplysninger eller holde tilbake informasjon som ikke er taushetsbelagt
 • Aldri forlede arbeidsgivere, kolleger, kunder og kommunikasjonskolleger til å tro at kommunikasjonsarbeid kan gi større resultat enn det kan

SKIKKETHET:

 • Innsikt i og besittelse av rett profesjonell kompetanse, slik at man ikke påtar seg arbeid man er uskikket for
 • Samarbeide med andre for å sikre nødvendig kompetanse når denne mangler
 • Sørge for at oppdragsgiver umiddelbart varsles om mulige interessekonflikter

KONFIDENSIALITET:

 • Verne om fortrolig informasjon fra oppdragsgiver
 • Aldri misbruke fortrolig informasjon eller informasjon som er taushetsbelagt
 • Aldri gi fra seg fortrolig informasjon