Lokal- og studentlag

13 lokal- og studentlag

Kommunikasjonsforeningen er landsdekkende og har ti lokallag og tre studentlag. De skal fremme foreningens formål og være lokale fora for kommunikasjonsfaglige spørsmål. Det holdes fire gratis medlemsmøter i året i hver region, i tillegg til kurs og arrangementer.

I samarbeid med Kommunikasjonsforeningen sentralt, arrangerer lokallagene etter tur Høstseminaret. Det er foreningens største årlige begivenhet med omkring 400 deltakere.

Lokallagene styres etter foreningens vedtekter og egne retningslinjer. Lokallagsstyret er ansvarlig for den faglige aktiviteten i regionen. 

Har du generelle spørsmål om lokal- eller studentlagene, kontakt oss på e-post eller telefon 23315900.