Lokal- og studentlag

13 lokal- og studentlag

Norsk kommunikasjonsforening er landsdekkende og har ti lokallag og tre studentlag. De skal fremme foreningens formål og være lokale fora for kommunikasjonsfaglige spørsmål. Det holdes fire gratis medlemsmøter i året i hver region, i tillegg til en rekke kurs og arrangementer.

Det er lokallagene som etter tur arrangerer Høstseminaret, foreningens største årlige begivenhet med omkring 400 deltakere.

Lokallagene styres etter foreningens vedtekter og egne retningslinjer. Lokallagsstyret er ansvarlig for den faglige aktiviteten i regionen. 

Har du generelle spørsmål om lokal- eller studentlagene, kontakt Anette Burdal Finsrud på e-post eller telefon 23315900.

Lokale arrangementer og kurs

19.08.2019
Høskulen i Volda, Joplassvegen 11, rom BK 158
Fullt
03.09.2019
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugata 19, Oslo
Vis alle