Banner
Samfunnsansvar og etikk

Åpenhetsprisen 2020 til Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) får Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris 2020 for å ha fremmet åpenhet i et samfunn i krise. - Kommunikasjonsvalgene vi tar har stor betydning for folkehelsen. Åpenhet har vært en viktig rettesnor, sier Christina Rolfheim-Bye (bildet), kommunikasjonsdirektør i FHI.

FAKTA:
Factbox image

Åpenhetsprisen deles årlig ut av Kommunikasjonsforeningen, til noen som har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter.

Les om tidligere vinnere her.

Folkehelseinstituttet har formidlet faglige råd samtidig som de midt i en krise har turt å dele tvil, kunnskap og faglige avveininger, påpeker juryen i sin begrunnelse.

- Dette er så fint!, sier en glad kommunikasjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, Christina Rolfheim-Bye. Hun svarer på vegne av hele kommunikasjonsavdelingen ved instituttet.  

- Vi er fortsatt midt i massive kommunikasjonsoppgaver på tiende måneden, og dette er en stor anerkjennelse og oppmuntring til de ekstremt dedikerte og dyktige kollegene. Dette er en velkommen honnør til kommunikasjonsavdelingens arbeid, til alle de gode fagfolkene som bidrar og bidrar og bidrar, og av ledelsen ved instituttet som støtter, deltar og lever den strategien vi har, sier Rolfheim-Bye.

Åpenhetsprisen ble delt ut som en avslutning på Kommunikasjonsforeningens digitale fagseminar

Åpenhetsprisen 2020
Åpenhetsprisen 2020: FHIs kommunikasjonsdirektør, Christina Rolfheim-Bye (t.v.) mottok Åpenhetsprisen fra leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus (øverst t.h.), og juryleder Janne Stang Dahl.

- For oss har åpenhet vært mer enn et pent ord, påpeker Rolfheim-Bye.

- Det har vært en viktig rettesnor for valgene vi har tatt dette året. Åpenhet både om uvisshet og uenigheter, og at vi raskt viser frem alt vi vet.

- Det har vært en veldig spennende prosess å følge FHI fra pandemien kom, sier  juryleder Janne Stang Dahl, som til vanlig er kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet.

- Jeg har ikke tall på hvor mange fagpersoner de har sluppet løs, og det er så mange perspektiv de har budt på. Innbyggerne i Norge er intelligente, og vi liker kunnskap og brytning i meninger. Det gir tillit, mener hun.

Vi liker kunnskap og brytning i meninger.
Janne Stang Dahl

80 millioner visninger

Christina Rolfheim-Bye fra FHI beskriver et omfattende arbeid med den digitale kommunikasjonen rundt korona. De har bygget en temaside som til nå har hele 80 millioner sidevisninger. De har også laget en sosiale medier-gruppe som både svarer fortløpende og fanger opp innspill, kritikk, ros og spørsmål til FHI.

- Den gjengen, altså! De er så uredde, og gir seg ikke med å dele informasjon og forsøke å tydeliggjøre råd og kunnskap - selv om det kan være en temmelig brysk tone i kommentarfeltene.

På mediesiden har FHI vært opptatt av å være svært tilgjengelige, både for å svare på de svært mange innsynsbegjæringene og på alle intervjuforespørslene. I begynnelsen hadde de daglige pressemøter med tilgjengelige fagfolk fra FHI. 

- Modig og utradisjonelt

Dette er noe juryen berømmer - at en rekke av de faglig ansatte har fått ta del i formidlingen og diskusjonen om pandemien. Denne kommunikasjonsstrategien viser at FHI har vært modig og utradisjonell, mener de.

Kommunikasjonsdirektøren forklarer valget med at de har brukt de som har den beste kunnskapen på sitt felt, for å gi så gode og riktige svar som overhodet mulig.

Krisekommunikasjon
Korona-kommunikasjon: Ikke en spurt, men en maraton
Les mer

Har denne åpenheten, også om usikkerhet, kostet noe for dere i FHI?

Det har først og fremst vært positive erfaringer. Det er helt naturlig for oss som kunnskapsorganisasjon å være åpne om hva vi vet og hva vi ikke vet. Både fordi det er riktig å være ærlig og fordi vi har måttet gi en rekke råd og anbefalinger på et svakt kunnskapsgrunnlag, sier Rolfheim-Bye og utdyper:

- Vi gir jo råd som får store følger for mange. Det kan være vanskelige råd å gi, og vanskelige å forstå og følge. Da blir det ekstra viktig at befolkningen forstår hva rådene baserer seg på, og også at råd kan, og kommer til å, endre seg over tid.

Kommunikasjonsvalgene vi tar, har stor betydning for folkehelsen.
Christine Rolfheim-Bye

- Har reddet liv

Juryen for åpenhetsprisen har bestått av Janne Stang Dahl, Tore Bollingmo, Lotte Grepp Knutsen, Kjersti Løken Stavrum og Even Westerveld. I sin begrunnelse skriver de at  FHI med sin åpenhet har spilt en sentral rolle i å bygge tillit til myndighetenes håndtering av pandemien. De avslutter med følgende: «I sum er juryen overbevist om at FHIs samlede kommunikasjon har reddet mange liv.»

- Her mangler selv jeg ord, medgir Christina Rolfheim-Bye.

- Vi kjenner på ansvaret vi har. Jeg har selv kjent veldig på det dette året, at kommunikasjonsvalgene vi tar har stor betydning for folkehelsen. Vi har fortsatt en vei å gå, og det er litt tidlig for meg å ha den distansen til dette som kreves for å vurdere vårt eget arbeid. Det er en sterk setning å lese, og ord jeg sender rett videre til de mange hos oss som bidrar hver dag, og til de mange familiemedlemmene deres som nok har sett alt for lite til sine FHI-ansatte dette året, sier Christina Rolfheim-Bye.

Åpenhetsprisen deles årlig ut av Kommunikasjonsforeningen. 

- Den finnes fordi åpenhet er noe av det mest sentrale vi kommunikatører jobber kontinuerlig med. Det er en av det viktigste søylene i et demokratisk samfunn, påpeker juryleder Janne Stang Dahl.

ÅPENHETSPRISEN 2020 - JURYENS BEGRUNNELSE:

Folkehelseinstituttet (FHI) har fremmet åpenhet i et samfunn i krise. Gjennom formidling av faglige råd og kunnskap til befolkningen, til helsevesen, myndigheter og politikere, har instituttet aktivt bidratt til forståelse for situasjonen og styrket den opplyste samtalen om Covid-19. For dette tildeler Kommunikasjonsforeningen FHI Åpenhetsprisen 2020.

FHIs faglige åpenhet har vært utvist fra flere av instituttets ansatte. Dette har gitt oss et viktig innblikk i forskjellene mellom fag og politikk og i samspillet mellom disse rollene. Denne typen åpenhet kommer ikke av seg selv. FHIs kommunikasjonsstrategi har vært modig og instituttet har tatt valg som ikke har vært strømlinjeformede. FHIs mange stemmer er et eksempel på det uenighetsfellesskapet som er en forutsetning for demokratiet.  Vi trenger flere offentlige ansatte som tør å dele tvil, kunnskap og faglige avveininger – også i krise.

Juryen vil berømme at en rekke av de faglig ansatte har fått ta del i formidlingen og diskusjonen om pandemien. Denne kommunikasjonsstrategien viser at FHI har vært modig og utradisjonell. Vi tror dette både har skapt interesse for den faglige diskusjonen, og øket legitimiteten for smittevernrådene. Slik har vi alle fått ta del i vurderingene og avveiningene bak beslutningene om alt fra smittesporing til inngripende smitteverntiltak.

FHI har med sin åpenhet spilt en sentral rolle i å bygge tillit i befolkningen til myndighetenes håndtering av pandemien. 

Juryen vil også peke på FHIs åpenhet om usikkerheten bak flere av rådene og valgene som er tatt under denne usikre pandemisituasjonen. De var tidlig ute med å gjøre det kjent at fagfolk og lekfolk hadde ulike oppfatninger om hvordan krisen burde håndteres. 

Etatene og foretakene i helsesektoren med FHI i spissen har gjennom pandemien strukket seg langt for å være tilgjengelige for offentligheten. Mange som har lagt ned et omfattende kommunikasjonsarbeid for å formidle råd, distribuere informasjonsmateriell, oppdatere nettinformasjon, presentere tall og fakta og håndtere pressen.

I sum er juryen overbevist om at FHIs samlede kommunikasjon har reddet mange liv.

Siste saker

Har du lest disse?