Byrålisten

 

JEG VIL ANNONSERE

Finn riktig byrå

Byrålisten hjelper deg å finne hjelpen du trenger - om det er bistand til PR og kommunikasjon, rekruttering eller analyse, hjelp til nettsider eller sosiale medier.

Diverse
http://www.reputation-inc.com

ReputationInc er et rådgivningsbyrå som er eksperter på omdømme, innsikt og analyse. Med vår målrettede rådgivning har vi i mer enn 20 år hjulpet ledere i norske og internasjonale virksomheter med å bygge et omdømme som leverer dokumenterbar verdi og ruster organisasjonen til å møte fremtidens utfordringer. Vi vet hvor verdifullt et godt omdømme kan være, og mener kunnskap om eget omdømme er avgjørende – uansett bransje, størrelse eller formål. ReputationInc har svært erfarne konsulenter, og spiller i tillegg på et verdensomspennende nettverk av velrennomerte spesialister, eksperter og akademikere når vi selv kommer til kort. Slik klarer vi gang på gang å skape resultater for våre oppdragsgivere.

Tjenester: Analyse, Foredragsholder, Internkommunikasjon, Krisekommunikasjon, Kurs, Lederkommunikasjon, Omdømmebygging, Strategisk kommunikasjon
Kommunikasjon / PR-byrå
https://www.agendaradgivning.no/

Agenda Rådgivning er et verdibasert rådgivningsmiljø innen strategi og kommunikasjon. Vårt mål er å bidra til at viktige samfunnsaktører får økt gjennomslag. Vi retter oss først og fremst mot organisasjoner, ideell sektor, fornybare næringer, bærekraftig næringsliv, kulturlivet og arbeidslivets parter. Kunder av Agenda Rådgivning er i godt selskap, vi er en samarbeidspartner som tilfører kompetanse og skaper nettverk mellom spennende samfunnsaktører. Agenda Rådgivning ble etablert i januar 2018 og har fire rådgivere. Vi har høy etisk bevissthet rundt hvilke oppdrag vi tar på oss, god rolleforståelse og gir samarbeidspartnerne våre verdi for pengene. Vi er et datterselskap av Tankesmien Agenda, og virksomheten er selvstendig og partipolitisk uavhengig.

Tjenester: Politisk kommunikasjon, Medierådgivning / -trening, Omdømmebygging, Krisekommunikasjon, Strategisk kommunikasjon, Lederkommunikasjon, Internkommunikasjon, Kurs
Kommunikasjon / PR-byrå
https://www.apeland.no/

Apeland er eksperter på omdømme- og merkevarebygging, med et tydelig løfte: Historier som forandrer. Vi gir kommunikasjon mer effekt gjennom solide analyser, kloke strategier og effektiv historiefortelling i alle kanaler. Vi tilbyr Traction, markedets beste omdømmeverktøy, som dokumenterer effekt. Apeland har meget erfarne rådgivere, bred kompetanse og svært fornøyde kunder. Selskapet er kvalitetssertifisert etter ISO 9001 og miljøsertifisert etter ISO 14001. Tjenester: Omdømme- og merkevarebygging. Kommunikasjonsstrategi, merkevarestrategi, digitalstrategi, krisekommunikasjon, lederkommunikasjon, internkommunikasjon, utvikling av navn og slagord, omdømmemålinger, markedsundersøkelser, redaksjonell kommunikasjon, medietrening, sosiale medier, søkemotoroptimalisering, reklame, medierådgivning og mediekjøp, design, film, foto og podcast.

Tjenester: Sosiale medier, Søkemotoroptimalisering (SEO), Foto, Videoproduksjon, Politisk kommunikasjon, Medierådgivning / -trening, Krisekommunikasjon, Omdømmebygging, Lederkommunikasjon, Internkommunikasjon, Analyse, Strategisk kommunikasjon, Reklame / kreative konsepter, Grafisk design
Kommunikasjon / PR-byrå
https://consilio.no

Consilio Kommunikasjon ble etablert i 1995 med en idé om strategisk og helhetlig tilnærming til kommunikasjonsfaget. Vi aspirerer mot langsiktige kunderelasjoner, hos oss kan du forvente å bli tatt godt vare på. Mange av kundene våre har jobbet med oss i mer enn ti år. Vi utfører alle typer kommunikasjonsoppdrag i hele landet, er eksperter på krisekommunikasjon, og har global rekkevidde gjennom det internasjonale kommunikasjonsnettverket IPREX.

Tjenester: Grafisk design, Omdømmebygging, Krisekommunikasjon, Markedskommunikasjon / produkt-PR, Innholdsmarkedsføring, Foredragsholder, Analyse, Reklame / kreative konsepter, Søkemotoroptimalisering (SEO), Medieovervåking, Medierådgivning / -trening, Foto, Videoproduksjon, Strategisk kommunikasjon, Lederkommunikasjon, Kurs, Sosiale medier, Finansiell kommunikasjon
Kommunikasjon / PR-byrå
http://www.corpcom.no

Corporate Communications er et rådgivningsbyrå som består av erfarne rådgivere med bakgrunn fra næringsliv, organisasjonsliv, politikk og journalistikk. Selskapet leverer strategiske og operative kommunikasjonstjenester til aktører i privat og offentlig sektor. Under fanen for virksomhetskommunikasjon leverer vi medierådgiving, finansiell kommunikasjon og investor relations, intern- og eksternkommunikasjon, lederkommunikasjon, politisk kommunikasjon, samfunnskontakt samt beredskaps- og krisehåndtering. Vi mener at rådgiverne som utvikler strategien også er best egnet til å bistå med å implementere den. Derfor arbeider vi i små team av erfarne rådgivere som følger kunden og hvert enkelt oppdrag fra A til Å. Corporate Communications har velrennomerte samarbeidspartnere i Sverige, Storbritannia, Singapore, Tyskland og USA.

Tjenester: Finansiell kommunikasjon, Medierådgivning / -trening, Internkommunikasjon, Lederkommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Krisekommunikasjon
Digital kommunikasjon
https://enonic.com/

Enonic er et norsk programvare selskap som utvikler Enonic XP- publiseringsløsning for mellomstore og store selskaper, både i privat og offentlig sektor, hvor nettstedet er en forretningskritisk del av virksomheten. Enonic CMS distribueres gjennom et solid partnernettverk, som gir trygghet for at prosjektet blir levert innenfor avtalte rammer. Flere av Norges sterkeste merkevarer har valgt Enonic.

Kommunikasjon / PR-byrå
https://fetetyper.no/

Fete Typer er et kommunikasjonsbyrå med bred kompetanse og lang erfaring fra design, rådgivning og digital utvikling. Vi har en fin blanding av offentlige og private kunder, og de fleste blir hos oss lenge. Fete Typer leverer tjenester innenfor alt fra strategisk rådgivning og analyse, innhold og profilutvikling til design og utvikling av apper, spill og nettsider som gir gode digitale brukeropplevelser. Vi har kontorer sentralt i Oslo sentrum.

Tjenester: Nettsider / apper, Sosiale medier, Søkemotoroptimalisering (SEO), Foto, Videoproduksjon, Grafisk design, Reklame / kreative konsepter, Mediebyrå / annonsering, Innholdsmarkedsføring, Strategisk kommunikasjon, Omdømmebygging, Internkommunikasjon, Analyse
Kommunikasjon / PR-byrå
http://www.firsthouse.no/

First House er et norsk rådgivningsmiljø bestående av seniorkompetanse. First House er fokusert på å skape suksess for sine kunder innen privat og offentlig sektor gjennom å arbeide med posisjonering- og markedskommunikasjonsutfordringer for markedsledere og utfordrere. Vi behersker hele spekteret av fagdisipliner innen omdømmebygging, men er forankret i to solide pilarer: Finansiell kommunikasjon og politisk kommunikasjon. Vi bidrar til å maksimere verdier for eiere gjennom gode strategier og effektiv finansiell kommunikasjon.

Tjenester: Omdømmebygging, Finansiell kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Sosiale medier, Innholdsmarkedsføring, Markedskommunikasjon / produkt-PR, Strategisk kommunikasjon, Medierådgivning / -trening, Krisekommunikasjon, Lederkommunikasjon, Internkommunikasjon, Medieovervåking, Analyse, Rekruttering, Foredragsholder, Kurs
Rekrutteringsselskap
https://www.framrekruttering.no/

FRAM er spesialister på rekruttering av ledere og fagspesialister innen media, kommunikasjon, samfunnsliv. FRAM ble etablert i 2023 av Bård Idås og Ann Mari Nygjerde. Begge er erfarne rekrutteringsrådgivere med bakgrunn fra ledelse og journalistikk. I tillegg til komplette rekrutteringsprosesser, leverer FRAM rådgivningstjenester. Vi hjelper folk og organisasjoner som ønsker positiv endring FRAM.

Tjenester: Rekruttering
Kommunikasjon / PR-byrå
https://www.hkstrategies.no/no/

Hill+Knowlton er et internasjonalt byrå med 80 kontorer over hele verden. Vi er eksperter på å forstå og påvirke målgrupper. Vi kobler kommunikasjonsekspertise med dyp sektorinnsikt, interessentforståelse og operativ kraft til å levere effektiv myndighetskontakt, virksomhetskommunikasjon, kreativitet og markedsføring. Arbeidet vi gjør har ett overordnet formål; sikre et vellykket møte mellom oppdragsgiver og målgruppen.

Tjenester: Medierådgivning / -trening, Krisekommunikasjon, Internkommunikasjon, Markedskommunikasjon / produkt-PR, Strategisk kommunikasjon
Rekrutteringsselskap
https://hodejegerne.no/

Hodejegerne er et rekrutteringsselskap med spesialkompetanse innenfor kommunikasjon, media, kultur, generell ledelse og offentlig forvaltning. Vi bistår med søk, utvelgelse og kvalitetssikring i våre kunders ansettelsesprosesser. Våre konsulenter har solid formell utdanning og yrkeserfaring fra stillinger innenfor kommunikasjon og media.

Tjenester: Rekruttering
Medieovervåkere / medieanalyse
https://infomedia.no/

Infomedia er en ledende nordisk leverandør av medieovervåkning, medieanalyse- og rådgivning, mediearkiv samt digitale verktøy til håndtering av SoMe og PR. Fra våre kontorer i Oslo, København og Tallinn hjelper vi deg til suksess gjennom intelligent databruk, innovativ teknologi og dyp innsikt i media og kommunikasjon. Lokalt, regionalt og globalt. Hos Infomedia får du alt som trengs for å navigere i et sammensatt medielandskap, skreddersydd etter ditt behov. Kontakt oss for oversikt og innsikt i din kommunikasjon i mediene.

Tjenester: Analyse, Foredragsholder, Internkommunikasjon, Krisekommunikasjon, Kurs, Lederkommunikasjon, Markedskommunikasjon / produkt-PR, Mediebyrå / annonsering, Medieovervåking, Medierådgivning / -trening, Omdømmebygging, Pressemeldinger, Sosiale medier, Strategisk kommunikasjon, Videoproduksjon
Kommunikasjon / PR-byrå
https://involve.no/

Involve!PR består av dyktige rådgivere med arbeidserfaring innen PR og markedsføring fra inn- og utland. Vi er del av et fullservice byrå med kreative hoder innen PR, reklame og design. Vi er også med i det nordiske PR-nettverket - Nordic PR Partners - med byråer i Stockholm, København, Helsinki og Oslo. Vi tror på å skape kommunikasjon med budskap som engasjerer og involverer. Det er den enkle grunnen til at vi har tatt navnet Involve! Du finner oss på Skøyen i Oslo.

Tjenester: Nettsider / apper, Sosiale medier, Søkemotoroptimalisering (SEO), Foto, Videoproduksjon, Grafisk design, Reklame / kreative konsepter, Innholdsmarkedsføring, Markedskommunikasjon / produkt-PR, Strategisk kommunikasjon, Medierådgivning / -trening, Krisekommunikasjon, Omdømmebygging, Medieovervåking, Analyse
Digital kommunikasjon
https://www.journeyagency.com/

We’re Journey - Your next digital agency. We design, code, communicate and market great brands and companies to the world. Journey is a performance marketing team of 50 bright minds across Norway and Sweden. We’re creative, data-driven, results-focused and on a mission to help you grow. We are specialists within digital performance and web development.

Tjenester: Analyse, Grafisk design, Innholdsmarkedsføring, Mediebyrå / annonsering, Nettsider / apper, Omdømmebygging, Pressemeldinger, Søkemotoroptimalisering (SEO)
Digital kommunikasjon
https://www.lingofy.com/nb/

Bedre tekst og mindre stress med riktig korrekturverktøy. Lingofy gir deg feilfri tekst på sekunder. Programmet sjekker både rettskrivning og språkstil. Du kan legge inn egne fagtermer, personnavn og språklige preferanser. Lingofy er en skybasert tjeneste hvor du kan dele ordliste og språkregler med dine samarbeids-partnere. Du får betydelig bedre kontroll enn ved vanlige, statiske ordlister. Tjenesten kan brukes i de fleste verktøy, på nett eller desktop. Lingofy er enkelt å installere og gjør at du kan korrekturlese store mengder tekst på en-to-tre. Jobber du som frilansjournalist, med kommunikasjon eller i en mindre organisasjon der det er få personer som produserer tekst, da er Lingofy verktøyet for deg.

Tjenester: Nettsider / apper, Analyse, Språktjenester
Kommunikasjon / PR-byrå
http://www.mannheimer.no/

Mannheimer er et uavhengig kommunikasjonsbyrå med et stort nettverk i næringslivet på Vestlandet. Mannheimer leverer strategi og råd, innhold og kurs. Vi tilbyr deg å leie oss inn som en ekstern kommunikasjonsavdeling. Inngangen vår til kommunikasjon er brukervennlig og praktisk. Vi gjør det kompliserte enkelt – og snakker et språk som er lett å forstå. Mannheimer er et nøye sammensatt lag av kommunikasjonsrådgivere, tekstforfattere og journalister. Byrået ble startet av Lene Bergmann og Synnøve Vindheim Svardal. Vi har base i Bergen og kunder i hele landet.

Tjenester: Nettsider / apper, Sosiale medier, Søkemotoroptimalisering (SEO), Reklame / kreative konsepter, Mediebyrå / annonsering, Innholdsmarkedsføring, Markedskommunikasjon / produkt-PR, Strategisk kommunikasjon, Lederkommunikasjon, Internkommunikasjon, Analyse, Foredragsholder
Digital kommunikasjon
https://molte.no/

-De beste bærene finner du når du går utenfor de opptråkkede stiene. Molte tenker utenfor boksen og består av erfarne fagfolk innen kommunikasjon, web, innhold og markedsføring. Vi jobber både strategiske og kreativt for oppdragsgivere i alle sektorer, kanskje flest av de med grønne ambisjoner. De oppnår gode resultater fordi vi forstår behovene deres og jobber helhetlig med en solid rød tråd gjennom alle kommunikasjonsflater. Molte er et norskeid byrå samlokalisert med flere søsterselskaper i Comify-gruppen på Myrens Verksted i Oslo. Når du tar kontakt vil du treffe på en engasjert gjeng med stort hjerte for våre kunder. Vi snakkes:)

Tjenester: Grafisk design, Mediebyrå / annonsering, Reklame / kreative konsepter, Sosiale medier
Diverse
https://www.ntb.no/kommunikasjon

NTB er et uavhengig, norsk nyhetsbyrå. Vi produserer og leverer nyheter, visuelt innhold, underholdning, kommunikasjonstjenester og teknologi. Gjennom vår tjeneste NTB Kommunikasjon tilbyr vi tjenester til kommunikatøren: distribusjon av pressemeldinger og måling av effekt. Vi gir deg tjenester som gir overblikk over nyhetsbildet og hjelper deg med å nå ut med dine viktige budskap til den rette målgruppen. Hos oss får du tilgang til landets beste og mest erfarne språkkonsulenter. Vi er Nordens største bildebyrå med 300 millioner bilder og videoer. Fotografene våre tar ansattbilder og tilbyr visuell rådgivning. Nå utvikler vi en mediebank med ansiktsgjenkjenning og metadata, som vil hjelpe deg med å håndtere bildefiler.

Tjenester: Foredragsholder, Foto, Kurs, Pressemeldinger, Språktjenester, Videoproduksjon
Kommunikasjon / PR-byrå
http://pr-o.no/

Pr-operatørene utvikler og tilrettelegger historier som andre har lyst til å videreformidle - journalister, bloggere og opinionsledere i det som utgjør det vi kaller fortjente, egne og delte kanaler - med gjennomslagskraft og en form for troverdighet som betalte flater (annonseplass) ikke kan by på. Vi mobiliserer de fortjente, egne og delte kanalene til å formidle de gode historiene våre oppdragsgivere ønsker å dele.

Tjenester: Nettsider / apper, Grafisk design, Reklame / kreative konsepter, Innholdsmarkedsføring, Markedskommunikasjon / produkt-PR, Strategisk kommunikasjon, Medierådgivning / -trening, Krisekommunikasjon, Omdømmebygging, Lederkommunikasjon, Internkommunikasjon, Medieovervåking, Analyse, Foredragsholder, Sosiale medier
Diverse
https://www.qross.no/

Qross Kurssenter er Norges største Adobe-sertifiserte kurssenter. Kurs i en rekke Adobe-programmer som Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat, Dreamweaver, Animate CC, Muse, Premiere Pro, After Effects, Lightroom, Captivate, LiveCycle, FrameMaker m.m. En rekke kurs også innen MailChimp, WordPress, HTML5, CSS3, Microsoft Office, Visio, Project, Prezi, Keynote, Sketchup, videoredigering, grafisk produksjon, foto m.m. Sertifiserte instruktører som faglig og pedagogisk er godkjent av Adobe.

Tjenester: Kurs, Nettsider / apper