Banner
Samfunnsansvar og etikk

Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr får Åpenhetsprisen 2022

Bjørn Olav Jahr tildeles Åpenhetsprisen 2022 av Kommunikasjonsforeningen for sitt banebrytende arbeid med to av de mest omtalte drapssakene i norsk historie: Birgitte Tengs-saken og Baneheia-saken.

«Jahr har på forbilledlig vis vært pådriver for større åpenhet og innsyn i både politi og rettsvesen. I løpet av kun én uke i oktober 2022, har Jahrs utrettelige arbeid bidratt til å avdekke to grove justismord i Norge. Han har snudd opp-ned på hele Norges oppfatning om de to sakene og startet en filleristing av både politi, rettsvesen og media. Nå er det tid for selvransakelse, og sterke beklagelser har kommet fra flere hold», heter det i juryens begrunnelse.

— Det er utrolig hyggelig å få tildelt en pris som denne. Jeg vet at mange har kalt frifinnelsen i Baneheia-saken for en mørk dag for den norske rettsstaten, men jeg vil understreke at dette utelukkende bør ses på som en lys dag for rettsstaten. Nå har vi sjansen til å gjøre mange og viktige forbedringer, blant annet for å sørge for økt åpenhet og innsyn, sier Bjørn Olav Jahr.

Samfunnsansvar og etikk
Åpenhetsprisen 2021 til Gjerdrum kommune
Les mer

Fra upopulær til forbilde

Og nettopp dette understreker juryen i sin uttalelse når de skriver:

«Han har turt der ingen andre har våget og i en årrekke vært en modig meningsbærer for en oppfatning av to saker som i dag er innarbeidet. Jahr er den upopulære motstemmen som i dag er et forbilde, til inspirasjon for alle utøvere innen kommunikasjonsfaget".

Juryleder Jan Christian Thommesen og  Bjørn Olav Jahr. Foto: Skjalg Vold
Juryleder Jan Christian Thommesen og Bjørn Olav Jahr. Foto: Skjalg Vold

Juryleder Jan Christian Thommesen, som til daglig er leder for PR og kommunikasjon i Elkjøp Nordic, legger til:

— Åpenhetsprisen skal først og fremst berømme de som synliggjør og fremmer åpenhet og innsyn, og som viser viktigheten av gjennomsiktighet og tør å være modige. Jahr har våget der andre har holdt kjeft. I 2017 sto han opp for en mann som på dette tidspunktet var en av Norges mest forhatte. Hans arbeid har allerede bidratt til å åpne opp om politietterforskning og rettsprosesser knyttet til Tengs- og Baneheia-sakene, og bidrar trolig til reelle og permanente endringer rundt innsyn.

Jahr er den upopulære motstemmen som i dag er et forbilde, til inspirasjon for alle utøvere innen kommunikasjonsfaget

Ønsker konkrete tiltak

Bjørn Olav Jahr sier at det er viktig at rettsvesen og media nå sørger for å bidra til disse endringene.

—  Åpenhet er komplisert fordi fullt innsyn i rettsdokumenter, for eksempel, ville gi tilgang til personopplysninger offentligheten ikke skal ha tilgang til. Men jeg tror på økt innsyn og økt åpenhet. Mitt håp er at evalueringene som nå gjøres med hensyn til hva som gikk galt, for eksempel i mediedekningen, kommer i form av en konkret granskning etterfulgt av konkrete tiltak, sier Jahr.

Åpenhetsdilemmaet
Les mer

Om det å ha stått delvis alene, i motvind, underveis i arbeidet, sier Bjørn Olav Jahr:

— Motstanden har til tider vært mye større enn jeg hadde forutsett. Og ja, det har selvfølgelig noen ganger vært hardt. Men den delen av arbeidet er et tilbakelagt stadium. Jeg har hele tiden fokusert på jobben min. Når man ser tilbake har veien vært lang og humpete, men den førte frem, og det er det eneste som er viktig, nå.

Om Åpenhetsprisen

Åpenhetsprisen deles ut årlig til noen som gjennom sitt virke har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter.

Det er niende gang prisen deles ut.

Åpenhetsprisen 2022 ble utdelt under Høstseminaret 2022, som er et av Kommunikasjonsforeningens årlige fagseminarer. Prisen ble delt ut den 1. november, under avslutningen av fagseminarets andre og siste dag.


Siste saker

Har du lest disse?