Banner
Offentlig kommunikasjon

Åpenhetsprisen 2015 går til Trondheim kommune

Ved å gi innsyn i 1781 alvorlige avvik ved kommunens sykehjem og hjemmebasert omsorg har Trondheim kommune vist beste praksis i bruk av Offentlighetsloven, og satt et eksempel til oppfølging.

Kommunikasjonsforeningen deler hvert år ut Åpenhetsprisen til noen som gjennom sitt virke har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter.

Årets vinner er Trondheim kommune for deres arbeid som fremmer åpenhet og merinnsyn. De har tilgjengeliggjort informasjon som er med på å skape en opplyst debatt basert på realiteter og sannheter.

- Det er viktig at offentlige etater og kommuner er åpne om virksomheten sin. Bare da har innbyggerne en reell mulighet til å delta i en opplyst debatt om de tjenestene vi tilbyr og hvilken standard disse skal ha, sier kommunikasjonsdirektør i Trondheim kommune Siv Anniken Røv.

Begrunnelsen lyder slik:

”Vinnerne av Åpenhetsprisen har raskt og på systematisk vis tilgjengeliggjort informasjon på en måte som kan bane vei også for andre. De har vist vei om viktigheten av gjennomsiktighet i prosesser både internt i en organisasjon og i offentligheten, uten å gå på bekostning av personvernhensyn etter hva juryen kan se”.

Juryen mener dette bør være til inspirasjon for andre kommuner og utøvere innen kommunikasjonsfaget.

”Håpet må være at den praksis som er innført her vil føre til at færre avvik inntreffer, at kvalitet i kommunale tjenester blir bedre og at eldre og pleietrengende i samfunnet vårt får en verdig og god pleie og omsorg”.

Vinneren selv påpeker at åpenhet lønner seg i lengden, selv om det kan smerte der og da. De håper prisen kan inspirere andre til økt fokus på meroffentlighet.

Åpenhet er aldri enkelt for de det angår, verken ledere eller medarbeidere. Forhåpentligvis er prisen til inspirasjon for andre også.
Siv Anniken Røv, kommunikasjonsdirektør i Trondheim kommune

- Det oppleves fantastisk å få Åpenhetsprisen! Vi jobber hver eneste dag for å legge til rette for mer åpenhet i organisasjonen. Prisen inspirerer til å fortsette dette arbeidet, som kan være krevende. Åpenhet er aldri enkelt for de det angår, verken ledere eller medarbeidere. Forhåpentligvis er prisen til inspirasjon for andre også, sier Siv Anniken Røv.

Juryen bestod av Inger Lise Aarrestad Rettedal (juryleder), Hege Turnes, Gudrun Lægreid, Tore Bollingmo og Ingrid Nergården Jortveit.


Hvem fortjener Åpenhetsprisen 2018?


Prisen deles ut til organisasjoner, institusjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter.

Juryen vektlegger at kandidaten har vist viktigheten av gjennomsiktighet i prosesser internt i organisasjonen eller i offentligheten. Kandidaten skal ha utvist forbilledlig åpenhet, på modig vis, og vært til inspirasjon for utøvere i kommunikasjonsfaget.

Enhver kan foreslå kandidater til prisen. Forslag med begrunnelse sendes til post@kommunikasjon.no

Frist for å sende inn forslag er 31. august 2018.