Banner
Samfunnsansvar og etikk

Åpenhetsprisen 2018 til Oslo tingrett

Oslo tingrett får Åpenhetsprisen for systematisk arbeid med åpenhet og meroffentlighet. De har blant annet sin egen Vær åpen-plakat. – Opplæring og stadige påminnelser er gode verktøy for å bygge og vedlikeholde en åpenhetskultur, mener kommunikasjonssjef i Oslo tingrett, Irene Ramm.

– Oslo tingrett har over lengre tid lagt sterke føringer for en åpenhetspraksis på et område der dette er varierende. Norges største domstol legger til rette for rask tilgang til dokumenter, og har tatt i bruk automatisert innsyn for enkel og effektiv tilgjengelighet, uttaler juryen, som i år ble ledet av Janne Stang Dahl.
 
Åpenhetsprisen ble delt ut under Kommunikasjonsforeningens fagdag om digitalisering i Oslo 24. oktober.
 
Oslo tingretts systematiske åpenhetsarbeid gjenspeiler seg blant annet i deres Vær åpen-plakat. Den fungerer både som en viktig påminnelse for medarbeiderne i domstolen, og som et nyttig verktøy utad.
 
- Vær åpen-plakaten tydeliggjør at åpenhet og service er viktige kjerneverdier for domstolene. Det er avgjørende for tilliten vi ønsker å ivareta. Det er viktig for oss å ha et godt og gjensidig tillitsforhold til pressen. Samtidig er det viktig at partene som berøres i en rettsprosess føler seg trygge på at rettergangen er åpen og forsvarlig. Dette er noe vi kontinuerlig arbeider med å sikre gjennom aktiv dialog og god service, forklarer kommunikasjonssjef i Oslo Tingrett, Irene Ramm.

Kommunikasjonssjef Irene Ramm i døråpningen i Oslo tinghus- Innsyn er hovedregelen for alle dommer og kjennelser, forteller kommunikasjonssjef i Oslo tingrett, Irene Ramm.


Utrygghet skaper restriksjoner 

Med et komplisert regelverk hvor mye er opp til skjønn, holdninger og kultur, opplever Ramm at Oslo tingrett har vært tydelige når det gjelder å praktisere åpenhet.
 
- Fordi det i domstolen kontinuerlig tas avgjørelser som berører menneskers liv, er det viktig å ha gode ordninger for innsyn og kontroll. Makt som utøves i lukkede rom, har en tendens til å skape mistro. Åpenhet derimot, er med på å sikre god kvalitet i arbeidet og skaper tillit til prosessen og beslutningene.

Det er lettere å tørre å være åpen når du er trygg på regelverket.
Irene Ramm, Oslo tingrett

- Når regelverket er komplisert, blir det enda viktigere å ha felles rutiner som er enkle å praktisere. Vi har for eksempel en policy som sier at innsyn er hovedregelen for alle dommer og kjennelser, sier Ramm.

Samtidig er det er viktig å finne gode løsninger som balanserer åpenhet mot andre hensyn, påpeker kommunikasjonssjefen. Det er eksempelvis viktig å ikke skade politiets etterforskning. Derfor kan det være pressen får innsyn i kjennelser som den i en periode ikke får lov til å videreformidle offentlig.
 
Kommunikasjonssjefen understreker også viktigheten av åpenhetsarbeidet internt:
 
- Hvis man skal være en pådriver for åpenhet, er kunnskap et viktig våpen. Det er mye lettere å tørre å være åpen, når du er trygg på regelverket. Er du utrygg, tyr du raskere til restriksjoner. Opplæring, tett oppfølging og stadige påminnelser er gode verktøy for å bygge og vedlikeholde en åpenhetskultur.

En viktig påminnelse om at tillit i samfunnet bygges gjennom åpenhet og tilgjengelighet.
Janne Stang Dahl, juryleder

En inspirerende praksis  

Juryleder Janne Stang Dahl forteller at juryen sto samlet om valget av Oslo tingrett som vinner av Åpenhetsprisen 2018, og mener andre kommnikatører har mye å lære av årets prisvinner.
 
- Domstolene har en sentral rolle i samfunnet og skal skjøtte samfunnsoppdraget på en god måte som gir tillitt i befolkningen. Alle snakker om hvor viktig åpenhet er. Prisvinneren viser dette i praksis. Deres arbeid er til stor inspirasjon for utøvere i kommunikasjonsfaget, og er en viktig påminnelse om at tillit i samfunnet bygges gjennom åpenhet og tilgjengelighet.
 
- Det er veldig hyggelig å motta denne prisen. Særlig hyggelig er det å få vite at det vi har gjort blir lagt merke til og satt pris på. Jeg håper dette kan være til inspirasjon for andre domstoler og andre aktører, sier kommunikasjonssjef i Oslo tingrett, Irene Ramm.

Medierelasjoner
Har egen vær åpen-plakat
Les mer

Fakta om Åpenhetsprisen:

Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris deles ut årlig til noen som har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter.

Juryen besto i 2018 av juryleder Janne Stang Dahl (kommunikasjonsdirektør, Datatilsynet) og jurymedlemmene Gudrun Lægreid (senior kommunikasjonsrådgiver, Ikea), Tore Bollingmo (kommunikasjonsrådgiver, Sykepleierforbundet), Ingrid Nergården Jortveit (fagmedarbeider, Presseforbundet) og Even Westerveld (informasjonsdirektør, DNB).

Tidligere vinnere inkluderer blant andre Tale Maria Krohn Engvik / Helsesista (2017) og UDI-direktør Frode Forfang (2016).

Les mer om Åpenhetsprisen her.
 


 

Siste saker

Har du lest disse?

Nominer kandidater til Åpenhetsprisen

 

Kommunikasjonsforeningen deler årlig ut Åpenhetsprisen for å berømme åpenhet innenfor kommunikasjonsfaget.
Prisen kan gis til en person eller en virksomhet, og alle kan nominere kandidater.

Les mer