Banner

Lønn og fakta

Lønn, statistikk og titler

Her finner du oversikt over lønnsnivået i kommunikasjonsstillinger, Kommunikasjonsforeningens medlemsstatistikk og informasjon om titler på andre språk.

Hvor mye tjener de andre?

Her er en oversikt over gjennomsnittslønnen i kommunikasjonsbransjen. Beregn gjennomsnittslønn for din sektor, aldersgruppe eller stillingstype ved hjelp av lønnskalkulatoren nedenfor.

Beregn lønnGjennomsnittslønn
0
Respondenter
0

Gjennomsnittslønn

Stillingsgruppe: Gjennomsnittslønn: Respondenter:
Kommunikasjonsdirektør 1 226 792 104
Direktør (andre) For få svar   
Daglig leder/Adm. direktør/Gen. sekr. 947 300 24
Kommunikasjonssjef med personalansvar 931 089 157
Kommunikasjonssjef uten personalansvar 837 176 152
Sjef (andre) 901 592 26
Seniorrådgiver kommunikasjon 740 199 458
Seniorrådgiver (andre) 748 714 66
Seniorkonsulent 765 504 14
Kommunikasjonsrådgiver 654 625 383
Rådgiver (andre) 652 611 64
Kommunikasjonskonsulent 562 036 22
Konsulent (andre) 615 858 12
Nettredaktør/nettansvarlig 654 861 56
Prosjektleder For få svar  
Innholdsrådgiver/journalist 665 385 13

Om undersøkelsen

Bakgrunnen for vår lønnsstatistikk er en undersøkelse som sendes våre medlemmer. Totalt 1569 har besvart undersøkelsen, som ble gjennomført i desember og januar 2023.

Respondentene er bedt om å oppgi sin brutto årslønn. Bonusavtaler eller overtidstillegg kommer i tillegg. Alle tall er gjennomsnittstall for de gitte klassene/gruppene.

Undersøkelsen sendes ut av Kommunikasjonsforeningen via programmet Survey-Xact.no.
Spørsmål til lønnsstatistikken? Kontakt sekretariatet.

 

Medlemsstatistikk

Kommunikasjonsforeningen er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har rundt 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor. Her er et bilde av det typiske medlemmet vårt.

Bakgrunnen for statistikken er vår medlemsbase og lønnsundersøkelsen som sendes til alle medlemmer. 68 % er kvinner

59 % jobber i offentlig sektor

70 % er mellom 30 og 50 år

67 % jobber i virksomheter med mer enn 100 ansatte

77%

Utdanning

77 % av våre medlemmer har mer enn tre års universitets- eller høgskoleutdanning. 59 % har kommunikasjonsfaglig utdannelse. Journalistikk, samfunnsvitenskap og humanoria er også vanlige utdanningsbakgrunner.

65%

Fagorganisering

Det finnes ingen egen fagforening for dem som jobber med kommunikasjon. Likevel er over halvparten av Kommunikasjonsforeningens medlemmer organisert. De fire største fagforeningene for kommunikatører er: Samfunnsviterne, Norsk Tjenestemannslag, Fagforbundet og Forskerforbundet 

 

80%

Vanlige arbeidsområder

Mer enn 80 % har oppgitt at jobber med strategisk kommunikasjonsarbeid og tekstproduksjon. Sosiale medier, nettside og nettsideutvikling, rådgivning og mediehåndtering er også vanlige arbeidsområder.

Titler – hva heter du i utlandet?

Noen ganger kan det være vanskelig å vite hva som er riktig tittel. Personer med samme tittel kan i ulike organisasjoner ha ganske ulike ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

Fordi vi ofte får spørsmål om titler på andre språk, har vi her laget en oversikt over titler på både britisk og amerikansk engelsk. Denne listen er ment som en oversikt, men det er også viktig at du ser på hvordan det ser ut i din organisasjon. Ofte kan flere titler være passende for samme stilling.

Norsk Britisk engelsk Amerikansk engelsk
Kommunikasjonsdirektør
Informasjonsdirektør
Head/Director of Communications (Senior) Vice President Corporate Communications
Kommunikasjonssjef
Informasjonssjef
Head of Public Relations  
Kommunikasjonsansvarlig
Informasjonsansvarlig
Public Relations Manager/
Communications Manager
Manager Corporate Communications
Public Relations Manager
Strateg Communication Strategist Communication Strategist
Kommunikatør
Informasjonsmedarbeider
Communicator/
Public Relations Officer
Professional Communicator/
Communications Officer
Kommunikasjonskonsulent
Informasjonskonsulent
PR-konsulent
Senior/junior PR Consultant/Advisor Senior/junior PR Consultant
Communications Consultant
Senior Advisor
Markedskommunikatør Marketing Communications Manager Marketing Manager
Presseansvarlig Press Officer Press Relations Manager
Sjefsredaktør Editorial Director Editor-in-chief
Redaksjonssjef Managing Editor Managing Editor
Redaktør Editor Editor
Utgiver Publisher Publisher
Nettredaktør Web Manager Web Manager

 

Kommunikasjonssjef eller kommunikasjonsdirektør?

Hvilken tittel som er mest korrekt er opp til deg og din organisasjon. Større virksomheter kan ha flere kommunikasjonssjefer som har ansvar for ulike fag- eller virksomhetsområder, og rapporterer til en kommunikasjonsdirektør. En kommunikasjonsdirektør er ofte en del av ledergruppen. Dette sier noe om ansvaret og funksjonen stillingen har.

Informatør eller kommunikatør?

De fleste bruker i dag kommunikasjon for å beskrive sitt fagfelt. Informasjon er fremdeles også i bruk.