Banner

Lønn og fakta

Lønn, statistikk og titler

Her finner du oversikt over lønnsnivået i kommunikasjonsstillinger, Kommunikasjonsforeningens medlemsstatistikk og informasjon om titler på andre språk.

Hvor mye tjener de andre?

Her er en oversikt over gjennomsnittslønnen i kommunikasjonsbransjen. Beregn gjennomsnittslønn for din sektor, aldersgruppe eller stillingstype ved hjelp av lønnskalkulatoren nedenfor.

Her finner du oversikten i Excel.

Beregn lønnGjennomsnittslønn
0
Respondenter
0

Gjennomsnittslønn

Stillingsgruppe: Gjennomsnittslønn: Respondenter:
Kommunikasjonsdirektør 1 099 510 85
Direktør (andre)  976 600 12
Daglig leder/Adm. direktør/Gen. sekr. 929 714 28
Kommunikasjonssjef 791 768 267
Sjef (andre) 784 257 42
Seniorrådgiver kommunikasjon 668 195 330
Seniorådgiver (andre) 672 760 38
Kommunikasjonsrådgiver 590 666 373
Digital rådgiver 604 462 25
Rådgiver (andre) 576 147 58
Kommunikasjonskonsulent 555 643 21
Konsulent (andre) 623 159 17
Kommunikasjonsmedarbeider 514 500 14
Nettredaktør/nettansvarlig 598 040 52
Prosjektleder 655 100 11

Om undersøkelsen

Bakgrunnen for vår lønnsstatistikk er en undersøkelse som sendes våre medlemmer. Totalt 1407 har besvart undersøkelsen, som ble gjennomført i desember 2018 og januar 2019.

Respondentene er bedt om å oppgi sin brutto årslønn. Bonusavtaler eller overtidstillegg kommer i tillegg. Alle tall er gjennomsnittstall for de gitte klassene/gruppene.

Spørsmål til lønnsstatistikken? Kontakt sekretariatet.

Medlemsstatistikk

Kommunikasjonsforeningen er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har rundt 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor. Her er et bilde av det typiske medlemmet vårt.

Bakgrunnen for statistikken er vår medlemsbase og lønnsundersøkelsen som sendes til alle medlemmer. Totalt 1407 besvarte undersøkelsen i 2018.68 % er kvinner

59 % jobber i offentlig sektor

70 % er mellom 30 og 50 år

67 % jobber i virksomheter med mer enn 100 ansatte

77%

Utdanning

77 % av våre medlemmer har mer enn tre års universitets- eller høgskoleutdanning. 59 % har kommunikasjonsfaglig utdannelse. Journalistikk, samfunnsvitenskap og humanoria er også vanlige utdanningsbakgrunner.

57%

Fagorganisering

Det finnes ingen egen fagforeningen for dem som jobber med kommunikasjon. Likevel er over halvparten av Kommunikasjonsforeningens medlemmer organisert. De tre største fagforeningene for kommunikatører er: Samfunnsviterne, Norsk Tjenestemannslag og Forskerforbundet 

 

80%

Vanlige arbeidsområder

Mer enn 80 % har oppgitt at jobber med strategisk kommunikasjonsarbeid og tekstproduksjon. Sosiale medier, nettside og nettsideutvikling, rådgivning og mediehåndtering er også vanlige arbeidsområder.

Titler – hva heter du i utlandet?

Noen ganger kan det være vanskelig å vite hva som er riktig tittel. Personer med samme tittel kan i ulike organisasjoner ha ganske ulike ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

Fordi vi ofte får spørsmål om titler på andre språk har vi her laget en oversikt over titler på både britisk og amerikansk engelsk. Denne listen er ment som en oversikt, men det er også viktig at du ser på hvordan det ser ut i din organisasjon. Ofte kan flere titler være passende for samme stilling.

Norsk Britisk engelsk Amerikansk engelsk
Kommunikasjonsdirektør
Informasjonsdirektør
Head/Director of Communications (Senior) Vice President Corporate Communications
Kommunikasjonssjef
Informasjonssjef
Head of Public Relations
Kommunikasjonsansvarlig
Informasjonsansvarlig
Public Relations Manager/
Communications Manager
Manager Corporate Communications
Public Relations Manager
Strateg Communication Strategist Communication Strategist
Kommunikatør
Informasjonsmedarbeider
Communicator/
Public Relations Officer
Professional Communicator/
Communications Officer
Kommunikasjonskonsulent
Informasjonskonsulent
PR-konsulent
Senior/junior PR Consultant/Advisor Senior/junior PR Consultant
Communications Consultant
Senior Advisor
Markedskommunikatør Marketing Communications Manager Marketing Manager
Presseansvarlig Press Officer Press Relations Manager
Sjefsredaktør Editorial Director Editor-in-chief
Redaksjonssjef Managing Editor Managing Editor
Redaktør Editor Editor
Utgiver Publisher Publisher
Nettredaktør Web Manager Web Manager

Kommunikasjonssjef eller kommunikasjonsdirektør?

Hvilken tittel som er mest korrekt er opp til deg og din organisasjon. Større virksomheter kan ha flere kommunikasjonssjefer som har ansvar for ulike fag- eller virksomhetsområder og rapporterer til en kommunikasjonsdirektør. En kommunikasjonsdirektør er ofte en del av ledergruppen. Dette sier noe om ansvaret og funksjonen stillingen har.

Informatør eller kommunikatør?

De fleste bruker i dag kommunikasjon for å beskrive sitt fagfelt. Informasjon er fremdeles også i bruk.