Banner

Lønn og fakta

Lønn, statistikk og titler

Her finner du oversikt over lønnsnivået i kommunikasjonsstillinger, Kommunikasjonsforeningens medlemsstatistikk og informasjon om titler på andre språk.

Hvor mye tjener de andre?

Her er en oversikt over gjennomsnittslønnen i kommunikasjonsbransjen basert på vår årlige lønnsundersøkelse blant medlemmer. Beregn gjennomsnittslønn for din sektor, aldersgruppe eller stillingstype ved hjelp av lønnskalkulatoren nedenfor. Dersom det ikke er nok respondenter i din valgte gruppe, forsøk å bruke færre parametere.

Beregn lønnGjennomsnittslønn
0
Respondenter
0

Gjennomsnittslønn

Stillingsgruppe:Gjennomsnittslønn:Respondenter:
Kommunikasjonsdirektør1 300 397134
Direktør (andre)For få svar  
Daglig leder/Adm. direktør/Gen. sekr.1 194 81425
Kommunikasjonssjef med personalansvar980 936206
Kommunikasjonssjef uten personalansvar895 685205
Sjef (andre)914 00827
Seniorrådgiver kommunikasjon779 559537
Seniorrådgiver (andre)770 57250
Seniorkonsulent762 67214
Kommunikasjonsrådgiver685 172485
Rådgiver (andre)685 08571
Kommunikasjonskonsulent637 85521
Konsulent (andre)978 63010
Nettredaktør/nettansvarlig/redaktør730 33958
ProsjektlederFor få svar 
Innholdsrådgiver/journalist756 64710

Om undersøkelsen

Bakgrunnen for vår lønnsstatistikk er en undersøkelse som sendes våre medlemmer. Totalt 1866 har besvart undersøkelsen, som ble gjennomført i januar og februar 2024.

Respondentene er bedt om å oppgi sin brutto årslønn. Bonusavtaler eller overtidstillegg kommer i tillegg. Alle tall er gjennomsnittstall for de gitte klassene/gruppene.

Undersøkelsen sendes ut av Kommunikasjonsforeningen via programmet Survey-Xact.no.
Spørsmål til lønnsstatistikken? Kontakt sekretariatet.

 

Medlemsstatistikk

Kommunikasjonsforeningen er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har rundt 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor. Her er et bilde av det typiske medlemmet vårt.

Bakgrunnen for statistikken er vår medlemsbase og lønnsundersøkelsen som sendes til alle medlemmer. 68 % er kvinner

59 % jobber i offentlig sektor

70 % er mellom 30 og 50 år

67 % jobber i virksomheter med mer enn 100 ansatte

77%

Utdanning

77 % av våre medlemmer har mer enn tre års universitets- eller høgskoleutdanning. 59 % har kommunikasjonsfaglig utdannelse. Journalistikk, samfunnsvitenskap og humanoria er også vanlige utdanningsbakgrunner.

65%

Fagorganisering

Det finnes ingen egen fagforening for dem som jobber med kommunikasjon. Likevel er over halvparten av Kommunikasjonsforeningens medlemmer organisert. De fire største fagforeningene for kommunikatører er: Samfunnsviterne, Norsk Tjenestemannslag, Fagforbundet og Forskerforbundet 

 

80%

Vanlige arbeidsområder

Mer enn 80 % har oppgitt at jobber med strategisk kommunikasjonsarbeid og tekstproduksjon. Sosiale medier, nettside og nettsideutvikling, rådgivning og mediehåndtering er også vanlige arbeidsområder.

Titler – hva heter du i utlandet?

Noen ganger kan det være vanskelig å vite hva som er riktig tittel. Personer med samme tittel kan i ulike organisasjoner ha ganske ulike ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

Fordi vi ofte får spørsmål om titler på andre språk, har vi her laget en oversikt over titler på både britisk og amerikansk engelsk. Denne listen er ment som en oversikt, men det er også viktig at du ser på hvordan det ser ut i din organisasjon. Ofte kan flere titler være passende for samme stilling.

Norsk Britisk engelsk Amerikansk engelsk
Kommunikasjonsdirektør
Informasjonsdirektør
Head/Director of Communications (Senior) Vice President Corporate Communications
Kommunikasjonssjef
Informasjonssjef
Head of Public Relations  
Kommunikasjonsansvarlig
Informasjonsansvarlig
Public Relations Manager/
Communications Manager
Manager Corporate Communications
Public Relations Manager
Strateg Communication Strategist Communication Strategist
Kommunikatør
Informasjonsmedarbeider
Communicator/
Public Relations Officer
Professional Communicator/
Communications Officer
Kommunikasjonskonsulent
Informasjonskonsulent
PR-konsulent
Senior/junior PR Consultant/Advisor Senior/junior PR Consultant
Communications Consultant
Senior Advisor
Markedskommunikatør Marketing Communications Manager Marketing Manager
Presseansvarlig Press Officer Press Relations Manager
Sjefsredaktør Editorial Director Editor-in-chief
Redaksjonssjef Managing Editor Managing Editor
Redaktør Editor Editor
Utgiver Publisher Publisher
Nettredaktør Web Manager Web Manager

 

Kommunikasjonssjef eller kommunikasjonsdirektør?

Hvilken tittel som er mest korrekt er opp til deg og din organisasjon. Større virksomheter kan ha flere kommunikasjonssjefer som har ansvar for ulike fag- eller virksomhetsområder, og rapporterer til en kommunikasjonsdirektør. En kommunikasjonsdirektør er ofte en del av ledergruppen. Dette sier noe om ansvaret og funksjonen stillingen har.

Informatør eller kommunikatør?

De fleste bruker i dag kommunikasjon for å beskrive sitt fagfelt. Informasjon er fremdeles også i bruk.