Fagrådet for kompetanse

Fagrådet har ansvar for Kommunikasjonsforeningens kurs- og kompetansetilbud og presenterer nye kurstilbud hvert halvår. Tilbudet i kursplanen skal bidra til å styrke medlemmenes faglige dyktighet. Kurstilbudet retter seg mot medlemmer spesielt, men også mot andre som har arbeidsoppgaver som krever kommunikasjonsfaglig forståelse. Rådets leder er valgt på landsmøtet blant sentralstyrets faste medlemmer. Fagrådet for kompetanse ledes i perioden 2017-2019 av Ståle Tvete Vollan.

Medlemmer i fagrådet:

Person

Hansine Korslien

Fagrådsleder
Kommunikasjonsansvarlig
Tinius Trust
48 24 86 42
hk@tinius.com
Person

Kjetil Bjørnsrud

Medlem Fagråd kompetanse
Kommunikasjonssjef
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
95 02 14 49
k.bjornsrud@gmail.com

Nina Elisabeth Elstad skreddersyr kunnskapskonsepter og kompetanseprogram for kunder i offentlig og privat sektor. Hun har vært medlem av lokallaget i Oslo og Akershus i en årrekke. Elstad har hovedfag fra Institutt for medievitenskap, UiO og en Executive Master of Management-grad fra Handelshøyskolen BI innen ledelse og organisasjonsatferd, PR og strategisk kommunikasjon.

Person

Nina Elisabeth Elstad

Medlem Fagråd kompetanse
Business Development Manager
Handelshøyskolen BI
46 41 07 98
nina.e.elstad@bi.no
Person

Frida Marie Grande

Medlem Fagråd kompetanse
Kommunikasjonsrådgiver
Amnesty International Norway
41 08 36 71
frida.marie.grande@gmail.com

Grete Brekke Klingberg jobber som kommunikasjonsrådgiver og har sin bakgrunn fra reklame og kommunikasjonsbyrå, med utdannelse fra OMH og BI. Solid erfaring både med de tradisjonelle mediekanalene og sosiale/digitale medier. Hun har et bredt arbeidsfelt innen strategisk kommunikasjon både fra det private næringsliv og offentlig sektor. Grete er nysgjerrig, målrettet og brenner for genuin, effektiv og engasjerende kommunikasjon.

Person

Grete Brekke Klingberg

Medlem Fagråd kompetanse
Strategisk rådgiver
Attaché Kommunikasjon
92 05 11 30
gretebk@gmail.com

Frank Langva har hele sin karriere jobbet på tvers av digitale kanaler, og representerer et selskap som selv er midt i en omfattende prosess med digitalisering av hele sin tjenesteportefølje, men som også er driver for utviklingen av norsk næringsliv. Frank jobber med kommunikasjon og digitalisering i hele prosessen fra idé, via utvikling til tjenester dukker opp på en skjerm nær deg. Frank har bakgrunn som utvikler, prosjektleder og entusiast, og skriver også sin egen blogg om digitalisering.

Person

Frank Langva

Medlem Fagråd kompetanse
Spesialrådgiver
Innovasjon Norge
91 18 69 08
frank@franklangva.no
Person

Mats Lillesund

Medlem fagråd kompetanse
Seniorkonsulent
DNB
95 20 22 62
mats.lillesund@dnb.no

Hildegunn Lunden har vært redaktør for nettsteder og intranett i flere store offentlige virksomheter, og prosjektleder for innføring av interne samhandlingsløsninger. Lunden har hovedfag i Nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo, journalistikk fra Høyskolen i Bodø og masterprogrammet "PR-ledelse og strategisk kommunikasjon" fra Handelshøyskolen BI. 

Person

Hildegunn Lunden

Medlem fagråd kompetanse
Senior kommunikasjonsrådgver
Arbeids- og velferdsdirektoratet/NAV
92 60 60 99
Hildegunn.lunden@nav.no
Person

Monika Sandnesmo

Medlem Fagråd kompetanse
Kommunikasjonsdirektør
Uni Research
95 74 31 95
monika.sandnesmo@norceresearch.no