Sentralstyret

Sentralstyret er foreningens høyeste organ mellom landsmøtene og leder foreningens daglige arbeid. Arbeidet utøves på grunnlag av vedtektene, strategiplan og rammebudsjett vedtatt av landsmøtet.

Medlemmer i sentralstyret:

Styreleder Gro Bogen Nilsen har tidligere vært styremedlem og leder for lokallaget Oslo og Akershus. Gro er seniorrådgiver og partner i First House og har blant annet arbeidet som assisterende og fungerende kommunikasjonsdirektør i UDI, kommunikasjonssjef ved sykehuset Buskerud HF og seniorrådgiver i JKL.

Person

Gro Bogen Nilsen

Leder Sentralstyret
Partner og seniorrådgiver
First House
99 29 57 15
gbn@firsthouse.no

Turnes er kommunikasjonsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), hvor hun leder ca. 40 medarbeidere fordelt på tre seksjoner. Hun har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i Mattilsynet og informasjonsdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet. Hun har hatt en rekke verv, blant annet som styremedlem i Norsk Pensjon og regjeringens gruppe for å utvikle en statlig kommunikasjonspolitikk.

Person

Hege Turnes

Nestleder sentralstyret
Kommunikasjonsdirektør
NAV
91 80 36 98
hege.turnes@nav.no

Ståle Tvete Vollan var tidligere lokallagsleder i kommunikasjonsforeningen Hordaland - Sogn og Fjordane. Vollan har studert kommunikasjon på BI, og har hovedfag i musikkantropologi fra NTNU. Fra 2010 til 2015 arbeidet han i stab og kommunikasjon i Statped i Bergen og i Oslo, og har ytterligere 10 års erfaring fra offentlig sektor fra NTNU, Stortinget og Oslo universitetssykehus.

Person

Ståle Tvete Vollan

Leder Fagråd kompetanse
Spesialrådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
46 66 12 73
staletv@gmail.com
Person

Svein Inge Leirgulen

Styremedlem
Kommunikasjonsdirektør
Tekna
97 72 31 33
leirgulen@gmail.com
Person

Katarina Belsom

Styremedlem
Markedssjef
Signal Bredbånd AS
99 63 76 01
katarina@signal.no
Person

Anne-Berit Herstad

Styremedlem
Seksjonssjef
NAV
97 08 15 22
Anne-Berit.Herstad@nav.no
Person

Olav Sindre Kriken

Styremedlem
Byråleder
Racer
97 19 66 89
olav@racer.no
Person

Sindre Beyer

Varamedlem
Partner/rådgiver
Try
90 99 20 78
sindre.beyer@try.no

Torgunn Wærås er styremedlem i lokallaget Nord-Norge. Torgunn har allsidig erfaring innen journalistikk, kommunikasjon og media fra blant annet NRK, Vårt Land, Aftenposten og Universitetet i Tromsø. Hun startet i nåværende stilling ved helsefakultet i 2007, og har tidligere jobbet i ulike stillinger ved avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiT.

Person

Torgunn Wærås

Varamedlem
Seksjonssjef for formidlingstjenester
Universitetet i Tromsø
99 70 13 97
torgunn.waras@uit.no