Banner

Fagstoff

Hold deg oppdatert

Her finner du artikler, foredrag, blogginnlegg og fagbøker om kommunikasjon. Velg kategorien du vil lære mer om.

Video

Medlem

Hvordan kommunisere trygt når hele båten er i bevegelse?

Foredragsholder: Sarah C. J. Willand, TV 2 Hvordan kommuniserer TV 2 når hele båten er i bevegelse, når forretningsmodeller snus på hodet, når kompetanse må jages, krisene treffer og usikkerheten gjør at ansatte søker trygghet? I TV 2 har de valgt å samle HR og kommunikasjon under en direktør. De mener det er både helt riktig og nesten umulig.

Medlem

Linda Nilsen Methi: Internkommunikasjon som endrer

KLP har gjennom prosjektet «Redd Kåre» gjort interne endringer som har skapt resultater eksternt. Den nye internkulturen har gitt markant bedre kundekommunikasjon og resultatet er at henvendelsene til kundesenteret er redusert til et minimum. Linda er kommunikasjonsdirektør i KLP. Foredraget er fra Kommunikasjonsdagen i 2016.

Medlem

Kristin Welle-Strand: Kommunikasjonsutfordringer i omstilling av et offentlig eid selskap

Kommunikasjonsdirektøren i Innovasjon Norge, Kristin Welle-Strand, gir et innblikk i hva som skjer bak kulissene når omstillingsprosesser i uker fronter landets avisforsider, og strategien for å snu dette. På Kommunikasjonsdagen 2016 forteller hun om den omfattende endringsprosessen Innovasjon Norge har gått gjennom det siste året.