Banner

Fagstoff

Hold deg oppdatert

Her finner du artikler, foredrag, blogginnlegg og fagbøker om kommunikasjon. Velg kategorien du vil lære mer om.

Video

Medlem

Linda Nilsen Methi: Internkommunikasjon som endrer

KLP har gjennom prosjektet «Redd Kåre» gjort interne endringer som har skapt resultater eksternt. Den nye internkulturen har gitt markant bedre kundekommunikasjon og resultatet er at henvendelsene til kundesenteret er redusert til et minimum. Linda er kommunikasjonsdirektør i KLP. Foredraget er fra Kommunikasjonsdagen i 2016.

Medlem

Kristin Welle-Strand: Kommunikasjonsutfordringer i omstilling av et offentlig eid selskap

Kommunikasjonsdirektøren i Innovasjon Norge, Kristin Welle-Strand, gir et innblikk i hva som skjer bak kulissene når omstillingsprosesser i uker fronter landets avisforsider, og strategien for å snu dette. På Kommunikasjonsdagen 2016 forteller hun om den omfattende endringsprosessen Innovasjon Norge har gått gjennom det siste året.

Medlem

Hanne Lindbæk: Kommunikasjonstrening for fremtidens toppledere

Hvordan kommuniserer ledere i en tid der utviklingen går fortere og fortere? Digitaliseringen fører med seg endringer i både konkurransesituasjonen og arbeidsmarkedet. Innovasjon og lederens evne til å være ambassadør for nyskaping blir avgjørende for å lykkes. Hanne er executive coach og har lang erfaring med å trene toppledere i kommunikasjon.