Banner

Fagstoff

Hold deg oppdatert

Her finner du artikler, foredrag, blogginnlegg og fagbøker om kommunikasjon. Velg kategorien du vil lære mer om.

Video

Medlem

Stine Ellingsen Grøndahl og Frank Sølvsberg - "Trident Juncture"

Høsten 2018 deltok 50 000 NATO-soldater på en militærøvelse i Norge. Militærtrafikk skulle kjøre på veinettet og soldatene skulle øve i bebodde områder. Hvordan jobbet Forsvaret strategisk med kommunikasjon for å forberede den norske befolkningen? Og hvordan håndterte de et høyt medietrykk? Stine Ellingsen Grøndahl, sjef for Forsvarets mediesenter og oberstløytnant Frank Sølvsberg forteller hva som skjedde bak kulissene.

Medlem

Hans Høeg - Fra innsiden på The Hill

På kommunikasjonsdagen 2019 snakket Hans Høeg om da han ankom Washington i 2013 og oppdaget at virkeligheten var ganske annerledes enn den som ble presentert av politikere og presse. Det viste seg at falske nyheter eksisterte før Trump, og at det er en av grunnene til hvorfor mange amerikanere ikke stoler på sin egen regjering.

Medlem

Anders Aune: Kahoot! – Fra forskningsbasert idé til en milliard spillere globalt

Quiz-applikasjonen Kahoot har vokst fra å være et lite NTNU-selskap til å bli en av verdens raskest voksende læringsplattformer. Anders Aune, senior forretningsutvikler ved NTNU Technology Transfer AS forteller hvordan de har jobbet bevisst med merkevarebygging, historiefortelling og rekruttering for et selskap med begrensede ressurser. Foredraget er fra Høstseminaret i 2017.