Banner

Fagstoff

Hold deg oppdatert

Her finner du artikler, foredrag, blogginnlegg og fagbøker om kommunikasjon. Velg kategorien du vil lære mer om.

Video

Medlem

"Helge Ingstad" - et tilbakeblikk på fregattforliset

Foredragsholdere: Thomas Gjesdal, Sjøforsvaret og Elisabeth Sandberg, Forsvarsmateriell Ulykken med fregatten KNM "Helge Ingstad" i Hjeltefjorden 8. november 2018 ble gjenstand for stor media- og publikumsinteresse helt frem til fartøyet var hevet og transportert til kai på Haakonsvern orlogsstasjon 4. mars 2019. Det var en dramatisk ulykke og hevingsoperasjonen pågikk i over fire måneder. Den ble dokumentert, gransket og kritisert i over 5500 mediesaker. Hvordan håndterte forsvarssektoren kommunikasjonen? Og hva har de lært? 

Medlem

Sverre Diesen: Krig, fred og kampen om sannheten

Hvis Norge blir angrepet, står Forsvaret og NATO parat. Men hva hvis angrepet er usynlig? Kampen om sannheten er blitt en ny operasjonslinje i moderne konflikter. Russlands annektering av Krim demonstrerte hvordan et angrep kan utføres gjennom blant annet hacking og propaganda. På Kommunikasjonsdagen 2017 snakket forsvarssjef Sverre Diesen om hvilken rolle påvirkningsoperasjoner spiller i moderne krigføring.

Medlem

Camilla Stoltenberg: Én verden, én helse

Smitte skjer på tvers av landegrenser og kontinenter og mellom dyr og mennesker. Hvordan ivaretar og styrker man befolkningens helse? Hvilke strategiske vurderinger ligger bak kommunikasjonen med publikum? Camilla er direktør for Folkehelseinstituttet. På Kommunikasjonsdagen 2016 gav hun et innblikk i hvor skoen trykker mest og hvordan de bygger den nødvendige beredskapen for å møte utfordringene.