Banner

Fagstoff

Hold deg oppdatert

Her finner du artikler, foredrag, blogginnlegg og fagbøker om kommunikasjon. Velg kategorien du vil lære mer om.

Video

Medlem

Sverre Diesen: Krig, fred og kampen om sannheten

Hvis Norge blir angrepet, står Forsvaret og NATO parat. Men hva hvis angrepet er usynlig? Kampen om sannheten er blitt en ny operasjonslinje i moderne konflikter. Russlands annektering av Krim demonstrerte hvordan et angrep kan utføres gjennom blant annet hacking og propaganda. På Kommunikasjonsdagen 2017 snakket forsvarssjef Sverre Diesen om hvilken rolle påvirkningsoperasjoner spiller i moderne krigføring.

Medlem

Camilla Stoltenberg: Én verden, én helse

Smitte skjer på tvers av landegrenser og kontinenter og mellom dyr og mennesker. Hvordan ivaretar og styrker man befolkningens helse? Hvilke strategiske vurderinger ligger bak kommunikasjonen med publikum? Camilla er direktør for Folkehelseinstituttet. På Kommunikasjonsdagen 2016 gav hun et innblikk i hvor skoen trykker mest og hvordan de bygger den nødvendige beredskapen for å møte utfordringene.

Medlem

Russel Boyce: Bilder som endrer folks tenkning

Bildene av tre år gamle Aylan som endte sitt liv i flukt på en strand i Hellas våknet Europa for alvor. Lidelsene og den desperate flukten hadde fått et ansikt og et motiv som rørte mennesker over hele verden. Siden bildet ble offentliggjort har engasjementet og ønsket om å hjelpe økt i mange europeiske land. Russel er global redaktør i «News Projects Pictures» i Reuters i London, snakker om fortellerkraften i det gode pressebildet. Foredraget er fra Høstseminaret i 2015.