Banner
PR-PRAT

Fremtidens kommunikasjonsrådgiver

Formidler og fortolker, analytiker og brobygger, historieforteller og strateg. I dag er kommunikatøren alt dette og mer til. Men hva bringer fremtiden?

Skrevet av
Factbox image

Representanter fra styret i Kommunikasjonsforeningen Hordaland Sogn og Fjordane, som arrangerer Høstseminaret 2019.

Hver dag går flere tusen kommunikatører inn dørene på jobben og setter i gang dagen. De fleste av oss med innholdsproduksjon til digitale flater, viser digitaliseringsundersøkelsen fra i fjor. Og vi legger strategiske kommunikasjonsplaner, vi rådgir internt, vi kontakter media, vi jobber med internkommunikasjon. Noen jobber i store kommunikasjonsavdelinger, noen sitter ganske alene og fyller alle rollene selv.

På Høstseminaret i Bergen 19.-20. september er det rollen vår som er tema. Hvor er vi på vei som kommunikasjonsrådgivere, hvor er det vi vil og hva er det vi absolutt ikke ønsker?

Den strategisk-operative spagaten

Det er en klisjé, men vi sier det likevel: I dag utvikler verden seg i hyperfart, og vi lever i og med konstant endring. For mange virksomheter endres derfor kjerneoppgavene drastisk i takt med teknologiutviklingen. Ser vi på vår egen digitaliseringsundersøkelse igjen, skjønner vi at mange av våre kjerneoppgaver fremdeles ligger fast. For oss kommunikatører er den mest vesentlige endringen fra tidligere at arbeid med digitale kanaler og innholdsproduksjon nå ligger på toppen av dette.

Hvordan påvirker dette rollen vår, og hvordan påvirker det i så fall vår plass i organisasjonen? Hva skjer med tiden vi burde brukt på organisasjonsutvikling, verdibasert kommunikasjon og strategi? Står vi i fare for å miste vår plass i ledergruppen?

Vi ønsker ikke bare å være en operativ avdeling som utfører kommunikasjonstiltak som «kunden» selv har bestilt.

En kommunikasjonsrådgiver jobber for at organisasjonen skal nå sine overordnede mål. Samtidig har vi også en faglig integritet å ivareta. Dette er en balansegang. På den ene siden vil vi bistå organisasjonen i tråd med kommunikasjonsstøtten som toppleder eller andre ledere og enheter har identifisert. Vi kan ikke påtvinge eller tre strategiske grep eller kommunikasjonstiltak ned over hodene på disse, uten at de er fundamentert i deres verden. Vårt arbeid må oppleves som verdifullt for «kunden».

På den annen side ønsker vi ikke at organisasjonen skal definere sine behov for kommunikasjonsstøtte helt på egen hånd. Ja, ledere og enheter i organisasjonen kjenner sin egen hverdag og sine egne utfordringer best. Men kommunikasjon er vårt fag. Dette må ikke undervurderes. Kan ledere og enheter i organisasjonen være en god bestiller av kommunikasjonsfaglig bistand, selv om de ikke besitter kommunikasjonsfaglig ekspertise? Og vet ledere og enheter i organisasjonen hva vi som kommunikasjonsavdeling faktisk kan levere?

Vi ønsker ikke bare å være en operativ avdeling som utfører kommunikasjonstiltak som «kunden» selv har bestilt. Vi ønsker å være involvert tidligere i prosessen. Vi ønsker å være med i prosessen som rådgivere og stille de gode spørsmålene. Vi vil få «kunden» til å reflektere og se mulighetene, før vi sammen blir enige om en farbar vei videre. En vei som vi som kommunikasjonsrådgivere kan stå inne for faglig sett. Distinksjonen mellom det å jobbe operativt og strategisk handler om nettopp dette.

Høstseminaret 2016 foto Jon Olav Nesvold NTB scanpix
Sees vi på Høstseminaret i Bergen? Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix.

Høstseminaret 2019

På årets høstseminar fyller vi scenen med kommunikasjonsfolk som har stått i store endringer og vanskelige saker. Vi har ledere som har følt organisasjonsendring på den harde måten, der oppgaver har blitt fjernet fra dem. Vi har med oss virksomheter som har kastet en innarbeidet merkevare over bord, og isteden bygger merkevare helt fra bunn. Og vi har med oss virksomheter det har stormet rundt.

Hør hvordan TV 2 nå må møte nye seere som en moderne virksomhet der alt er tilgjengelig hele døgnet, på alle flater. Hvordan jobber organisasjonen med kommunikasjon når virksomheten blir annerledes enn før? Lytt til Vest Politidistrikt, som har stått i mange store og tunge mediesaker de siste årene. Tillit er politiets viktigste våpen. Hva gjør de når den synker?

Sigbjørn Aanes, statsministerens tidligere spindoktor, kommer for å dele sine beste kommunikasjonsråd med oss, og Evrys konserndirektør for kommunikasjon og markedsføring Unni Strømstad vil fortelle oss hvordan vi kan ta digital ledelse.

Vi må forme vår egen fremtid

Vi vet ikke alt om fremtiden, men vi vet at morgendagen kommer til å ligne på dagen i dag.

Vi vet at vi kommer til å trenge alt vi har av strategisk og kreativ kompetanse, endringsvilje, og forståelse av samfunnet og ny teknologi. Her ligger også mye av vår styrke som kommunikatører.

Vi har mye å hente på å tørre å ta diskusjonen om fagets- og kommunikatørens fremtidige rolle. Vi må bli enda tydeligere, mer uredde, og tørre å ta mer plass – både i organisasjonen, men også som en stemme som blir hørt på samfunnsnivå. Vi må ta styringen, ikke bare sitte å vente på at endringene skal komme. Vi må ta tilbake kontrollen over faget – og fortsette å bygge vår posisjon. 

Velkommen til Høstseminaret i Bergen!

På vegne av Kommunikasjonsforeningen Hordaland Sogn og Fjordane:
Gudrun Sylte, Bjerknessenteret for klimaforskning og Uni Research
Jan Kåre Austrheim, Bano
Marius Solberg Anfinsen, Frende Forsikring
Pål Adrian Ryen, Høgskulen på Vestlandet
Kjetil Myhren-Berge, Kommunikasjonssjef, VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap

Katarina Lunde, Bergen kommune
Maria Scültz Fløisland, Salmon Group AS
Lene Bergmann, Mannheimer AS