Banner
KI og digital kommunikasjon

- Bør ta ledelsen i digitaliseringsprosesser

Det er sjelden kommunikatørene leder digitaliseringsprosessene, selv om de er involvert, viser Kommunikasjonsforeningens digitaliseringsundersøkelse. - Vi bør bli flinkere til å ta den fanen, mener sentralstyremedlem Olav Sindre Kriken.

FAKTA
Factbox image

Olav Sindre Kriken er i Kommunikasjonsforeningens arbeidsgruppe for digitalisering.

Kommunikasjonsforeningen har i høst gjennomført en undersøkelse blant medlemmene, om hvilken rolle kommunikatører spiller i digitaliseringsprosessene som pågår rundt i etater, virksomheter og organisasjoner.
 
For digitaliseres gjør det. Kun ti prosent av de spurte opplyser at digitalisering ikke er eksplisitt nevnt i virksomhetens strategi. Hele 46 prosent svarer at digitalisering er en gjennomgående del av strategien.
 

Involveres og anerkjennes

Sjelden er det kommunikasjonsenhetens oppgave å lede digitaliseringsprosessene – det er bare en av ti som svarer dette. Det er imidlertid veldig vanlig at kommunikatørene er involvert: Halvparten er med i arbeidsgruppen for digitalisering, mens en fjerdedel gir innspill til en slik arbeidsgruppe.

Stort sett opplever også kommunikatørene anerkjennelse på dette feltet: 76 prosent mener ledelsen i ganske eller svært stor grad anerkjenner deres betydning i digitaliseringsarbeidet. Mest anerkjennelse opplever de som er ansatt i private virksomheter. Kun tre prosent mener de ikke anerkjennes i det hele tatt.

Kommunikatører har ofte et godt helhetsbilde av organisasjonen, og har derfor lettere for å delta i og også lede digitaliseringsprosesser.
Olav Sindre Kriken

- Jeg er litt overrasket over at ikke flere svarer at de leder digitaliseringsprosessene. Her bør vi bli flinkere til å ta fanen - ikke bare vente på å få den. Dette har vi tydeligvis gjort i for liten grad.

Det mener Olav Sindre Kriken, som presenterer resultatene fra undersøkelsen på Kommunikasjonsforeningens fagdag for digitalisering 24. oktober. Kriken er sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen og sitter i foreningens arbeidsgrupper for måling og digitalisering.

- Kommunikatører har ofte et godt helhetsbilde av organisasjonen, og har derfor lettere for å delta i og også lede digitaliseringsprosesser. Men dette handler nok også om en modningsprosess for kommunikasjonsfaget, der vi i de siste årene har sett at kommunikasjonskompetanse vektlegges mer i virksomhetene og at kommunikatører har kommet inn i ledergruppene, utdyper han.

Positivt for brukerne og økonomien 

At digitaliseringen har skapt positive endringer, er det liten tvil om. Særlig brukeropplevelsene har blitt bedre, mener deltagerne. Digitaliseringen har også gitt økt gevinst, mener nær halvparten av de spurte:
 


Grafikk: positive endringer som følge av digitalisering

 
Mer tid til ... alt?

Tross digitalisering – det er forsvinnende få kommunikatører som tror deres egen jobb vil endres radikalt eller forsvinne. Kun åtte prosent er redde for dette.
 
- Det er positivt og gledelig. Det viser at medlemmene ser mulighetsrommet som er for oss kommunikatører nå. Det vil igjen være heldig for virksomhetene, mener Kriken.
 
I undersøkelsen ble kommunikatørene også spurt om hvordan de tror jobben deres vil se ut om fem år. Et stort flertall regner med å bruke mer tid på digitale og sosiale kanaler, og rundt halvparten regner også med å bruke mer tid på innholdsproduksjon og internkommunikasjon. Og kunde- og brukerkontakt mener nesten halvparten at de vil bruke mer tid på enn i dag.
 
Det er imidlertid veldig lite kommunikasjonsfolk regner med å bruke mindre tid på om fem år. Den arbeidsoppgaven flest mener de vil bruke mindre tid på, er mediekontakt, men selv der er det kun en fjerdedel som mener de vil bruke mindre tid enn i dag.

- Dette regnestykket går ikke opp. Vil det ansettes flere kommunikatører, eller må prioriteringen bli hardere?
 
- At medlemmene mener de vil bruke mer tid på alle disse oppgavene, skyldes nok at de ser at kommunikasjon har større påvirkningskraft enn før gjennom nye, digitale medier. Men samtidig har vi fått mange verktøy blant annet innen nettanalyse og brukerinnsikt som gjør at vi kan utføre jobben raskere og mer presist, sier Kriken.


Grafikk over forventede arbeidsoppgaver om fem år

Fakta, Digitaliseringsundersøkelsen

Gjennomført oktober 2018 av Kantar TNS på oppdrag fra Kommunikasjonsforeningen.

Undersøkelsen er sendt til Kommunikasjonsforeningens medlemmer (unntatt studentmedlemmer) og fikk 669 respondenter.

KI og digital kommunikasjon
Teknologiprat i fjøs og fabrikk
Les mer

Siste saker

Har du lest disse?