Banner
Strategisk kommunikasjon

Søk plass på Forsvarets kurs

Medlemmer i Kommunikasjonsforeningen er blant de som kan søke Forsvarets populære kurs.

I år er det tre kurs medlemmer i Kommunikasjonsforeningen kan søke på:

Forsvarets sjefskurs

Årets fordypningstema er "Transatlantiske forbindelser".

Målet med kurset er å gi nøkkelpersonell i forsvarssektoren og i sivile sektorer økt kunnskap om - og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. 

Søkerne bør inneha, eller forventes å være aktuell til, en lederstilling i egen organisasjon. 

Forsvarets sjefskurs nr. 31 arrangeres i tidsrommet 19. august til 15. november 2024 på Akershus festning i Oslo. 

Det blir tatt opp 30 kursdeltakere, av disse er 20 sivile og 10 militære. 

Søknadsfrist: 1. mars.

Krisekommunikasjon
Søk plass på Forsvarets Sjefskurs
Les mer


Forsvarets Informasjonskurs

Målet for kurset er å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning.

Kurset retter seg mot ledere og annet nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som har gode kunnskaper og bred erfaring på sitt fagområde.

Forsvarets høgskole gjennomfører Informasjonskurs nr. 64/2024 på Hotell Hadeland, Granavollen, i perioden 5. til 9. august 2024. 

Kurset planlegges med ca. 48 deltakere, hvorav en fjerdepart vil være militære.

Søknadsfrist: 8. mars.

Strategisk kommunikasjon
Søk plass på Forsvarets Informasjonskurs
Les mer


Kurs i strategisk krisehåndtering

Hensikten med kurset er å gi ledere og deres stedfortredere, som har ansvar og oppgaver innenfor nasjonal sikkerhet, samfunnssikkerhet og strategisk krisehåndtering, nærmere kunnskap om blant annet mediehåndtering på strategisk nivå, risikoforståelse og gjennomføringsevne.

Det er ønskelig med søkere som bekler sentrale roller innen hendelse- og krisehåndtering fra både militær og sivil sektor.

Kurset vil ha en varighet på to uker og planlegges gjennomført i tidsrommet 21. – 31. mai 2024

Det vil bli tatt opp inntil 30 kursdeltakere med overvekt av deltakere fra sivil samfunnssektor. 

Søknadsfrist: 1. mars.

Krisekommunikasjon
Søk plass på Forsvarets kurs i strategisk krisehåndtering
Les mer