Banner
Strategisk kommunikasjon

Søk plass på Forsvarets Informasjonskurs

Medlemmer av Kommunikasjonsforeningen kan nå søke opptak til Forsvarets Informasjonskurs. Kurset retter seg mot ledere og andre nøkkelpersoner og gir blant annet innsikt i utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Forsvarets høgskole gjennomfører Informasjonskurs nr. 63/2023 på Hotell Hadeland i perioden 7. til 11. august 2023. Kommunikasjonsforeningens medlemmer kan søke om plass, og søknadsfristen er 22. februar 2023.

Målet for informasjonskurset er å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Tilnærmingen vil være bred og tar sikte på å dekke internasjonale utviklingstrekk og utfordringer, analyser av forsvarssamarbeid og krisehåndtering i tillegg til sivile og militære trusler mot det norske samfunnet.

Kurset retter seg mot ledere og annet nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som har gode kunnskaper og bred erfaring på sitt fagområde.

Krav til søkere til Informasjonskurset:

Det er ønskelig at deltakerne har en bakgrunn og interesse som gjør at de kan ta aktivt del i diskusjoner både i plenum og i gruppearbeid. Høgskolen ønsker særlig velkommen representanter fra Stortinget og andre politikere med interesse for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, samt representanter fra frivillige landsomfattende organisasjoner, offentlige etater, næringsliv og media som deltakere.

Kommunikasjonsforeningen innstiller aktuelle kandidater, med rangering, til Forsvarets høgskole.

Søknaden må inneholde CV med minimum følgende opplysninger:

  • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling, arbeids- og privatadresse, telefoner
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Andre forhold av betydning (f.eks. anbefaling fra din arbeidsgiver)

Administrative forhold:

  • Det betales ikke kursavgift.
  • Kursdeltakerne eller deres etat/organisasjon må selv dekke utgiftene til reise og opphold.
  • Virksomheten på kurset vil gå ut over vanlig arbeidstid. Det er en forutsetning at deltakerne er fristilt fra sitt daglige arbeid.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til Kommunikasjonsforeningen, e-post: [email protected]

Faglige spørsmål vedrørende kurset kan rettes til ansvarlig hovedlærer: Roar Haugsdal, telefon: 23 09 57 13 / 90 04 40 85, e-post: [email protected]

Søknad fra medlemmer i Kommunikasjonsforeningen sendes til: [email protected] innen onsdag 22. februar 2023.

NB! Søkere må være medlem av Kommunikasjonsforeningen.