Banner

Søk plass ved Forsvarets Sjefskurs

Medlemmer av Kommunikasjonsforeningen inviteres til å søke opptak på Forsvarets Sjefskurs for ledere og kommende ledere.

Som medlem i Kommunikasjonsforeningen har du mulighet til å søke opptak på Forsvarets Sjefskurs nr. 23. Kurset vil bli arrangert i perioden 13. august – 1. november 2019.

Kurset gir kunnskap om - og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk og innsikt i temaer som samfunnets sårbarhet, samfunnssikkerhet og beredskap, sivil-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering. I år er fordypningstemaet «Europas sikkerhet - utfordringer fra sør og øst». Det tas opp 29 deltakere til kurset, med overvekt av sivile deltakere.

Rettet mot ledere

Målgruppen for kurset inkluderer representanter fra media eller fra kommunikasjonsstillinger. Søkerne må ha, eller forventes å bli aktuell til, en lederstilling i egen organisasjon; de må ha behov for innsikt i totalforsvaret og faktorer som påvirker dette; og de må inneha kunnskap som kan komme de andre kursdeltagerne til nytte.

- Det er en fordel å ha erfaring fra felter som beredskap og samfunnssikkerhet og å ha jobbet med krisehåndtering. Kommunikatører som har jobbet i internasjonale organisasjoner vil bli høyere prioritert som kandidater til kurset, forteller kurskonsulent ved Forsvarets Høgskole, Liv Kørra.

Kommunikasjonsforeningen innstiller aktuelle kandidater basert på innsendte søknader, og fremmer disse innstillingene med rangering til Forsvarets høgskole.

Kursopplegg

Kurset vil i hovedsak bli gjennomført i høgskolens lokaler på Akershus festning. I undervisningen inngår foredrag, selvstudier og gruppearbeid. Det gjennomføres også diverse studiebesøk og studiereiser i Norge og Europa, samt to krisehåndteringsøvelser i den avsluttende studieperioden.

Kursopplegget er arbeidskrevende og det kreves aktivt engasjement av den enkelte deltaker. Virksomheten på kurset vil gå ut over vanlig arbeidstid. Det er en forutsetning at deltakerne er fristilt fra sitt daglige arbeid. Studiereisene vil berøre helger.

Administrative forhold

  • Det betales ikke kursavgift.
  • FHS forutsetter at lønnstakere beholder sin lønn under kurset.
  • Alle kursets studiereiser dekkes av Forsvarets høgskole. Sivile og militære kursdeltakere som ikke bor i Oslo m/nabokommuner, kan påregne fri losji under kurset på Krigsskolens fasiliteter på Linderud.

Søknad og CV må inneholde:

  • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Arbeidsadresse, privatadresse, aktuelle telefonnummer og e-postadresse
  • Andre forhold av betydning for opptaket (f.eks en anbefaling fra din arbeidsgiver)

Kursdeltalkere skal være sikkerhetsklarert for Hemmelig og NATO Secret.

Kvinner oppfordres til å søke.

Kontaktinfo:

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus:
Tlf. 48 06 44 62 
therese@kommunikasjon.no

Kontaktperson ved praktiske spørsmål er kurskonsulenten ved Forsvarets HøgskoleLiv Kørra:
Tlf. 23 09 57 11

Søknad sendes til: post@kommunikasjon.no innen 13. februar 2019.

NB! Søkere må være medlem av Norsk kommunikasjonsforening.