Banner
Strategisk kommunikasjon

Lanserer masteremne

Sammen med Høyskolen Kristiania lanserer Kommunikasjonsforeningen studiepoenggivende emner på masternivå. Det første emnet, Moderne strategisk kommunikasjon, starter i høst.

I høst er det studiestart for det første av til sammen fire masteremner som Kommunikasjonsforeningen tilbyr sammen med Høyskolen Kristiania. Moderne strategisk kommunikasjon gir 7,5 studiepoeng og inngår i mastergraden Strategisk kommunikasjon på høyskolen. Jesper Falkheimer, professor ved Høyskolen Kristianias Institutt for Kommunikasjon, er emneansvarlig og foreleser, og Ketil Raknes, høyskolelektor ved samme institutt, er foreleser for emnet.

Falkheimer forklarer hva man kan forvente å sitte igjen med av kunnskap fra emnet.

– Moderne strategisk kommunikasjon er et tverrfaglig emne som henter inn kunnskap og innsikt fra flere områder: organisering og ledelse, medieforskning, politikk og samfunn. Kompetanseutvikling er avgjørende for de som ønsker å være med på å drive kommunikasjonsfaget videre, både i organisasjonen og i samfunnet, sier han.

Arbeidsliv i endring

Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, opplyser om at videreutdanning er et tilbud som er høyt etterspurt blant foreningens medlemmer, og at masteremnet passer godt inn i tiden vi er i.

– Vi har lenge jobbet for å tilby studiepoenggivende videreutdanning til medlemmene våre, siden vi vet at dette er noe mange ønsker seg. Både kommunikasjonsfaget og arbeidslivet er i endring, og vi ønsker å gi medlemmene mulighet til å tilegne seg ny og verdifull kunnskap, sier Manus, som påpeker at det siste året for alvor har vist hvor viktig strategisk kommunikasjon er.

Både kommunikasjonsfaget og arbeidslivet er i endring.
Therese Manus

– Vi ser at kommunikasjonsyrket vokser i innflytelse og status, men dette setter også nye krav til de som utøver yrket. Det forventes at man skal kunne bidra til organisasjonen på strategisk nivå og vise hvordan kommunikasjon bidrar til at organisasjonen lykkes med å nå sine mål. Det krever at man også kjenner til den nyeste forskningen på området og hvordan den kan bidra til bedre praksis, sier Raknes.

Strategisk kommunikasjon
Samarbeider med Høyskolen Kristiania
Les mer

Akademisk duo

Sammen med Falkheimer skal Raknes sørge for at studentene får et verdifullt læringsutbytte.

– Både Jesper og jeg har en blanding av akademisk og praktisk bakgrunn innenfor kommunikasjonsfaget. For å sikre best mulig kvalitet kommer vi til å ta kontakt med alle som melder seg på før kurset starter slik at vi har god oversikt over folks bakgrunn og hvilke forventninger de har. Det minste folk kan forvente seg er at kurset er preget av god og tydelig kommunikasjon, sier Raknes.

Manus legger ikke skjul på at hun er fornøyd med duoen, og tror studentene er i trygge hender.

– Jesper og Ketil er kjempedyktige fagpersoner som har god innsikt både i teori og praksis. I tillegg er de gode formidlere, så vi er veldig fornøyde med at de skal undervise på samlingene, forklarer hun.

Moderne strategisk kommunikasjon er det første av til sammen fire emner på masternivå som foreningen skal lansere sammen med høyskolen. Flere emner blir lansert våren og høsten 2022. Kommunikasjonsforeningen og Høyskolen Kristiania samarbeider også for å gi foreningens medlemmer tilbud om nettemner på bachelornivå til rabattert pris, og som gir 7,5 studiepoeng hver. Les mer om samarbeidet og studietilbudet her.

Strategisk kommunikasjon
Trenger vi strategisk kommunikasjon?
Les mer


Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?