Banner
Strategisk kommunikasjon

Samarbeider med Høyskolen Kristiania

For å gi et bedre kompetansetilbud til medlemmene, samarbeider Kommunikasjonsforeningen nå med Høyskolen Kristiania om studiepoenggivende videreutdanning.

Medlemsundersøkelsen til Kommunikasjonsforeningen viser at nærmere fire av ti medlemmer ønsker at foreningen skal tilby studiepoenggivende kurs og utdanning.

– Vi vet at dette er noe medlemmene våre har ønsket seg, så vi gleder oss til å gi dem dette tilbudet, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Vi ønsker å tilby Kommunikasjonforeningens medlemmer muligheten til å få kunnskap som kan bidra til at de gjør en enda bedre jobb.
Gerda M. S. Brechan

Det nye tilbudet vil etter hvert inkludere emner på både bachelor- og masternivå. Samlingene vil være både på høyskolen, hos Kommunikasjonsforeningen og på nett. De første tilbudene presenteres høsten 2020.

– Høyskolen Kristiania har vist at de satser på kommunikasjonsfaget, blant annet gjennom etableringen av et nytt masterstudium i strategisk kommunikasjon. De var derfor et naturlig valg som akademisk partner, forteller Manus.

– Sammen skal vi tilby relevante emner som er tilpasset og tett på de utfordringene og mulighetene som er i bransjen i dag, sier hun.

Internkommunikasjon
Kompetanseracet: Aldri ferdig utdannet
Les mer

– Arbeidslivet og kommunikasjonsfaget er i stadig endring og vi ønsker å tilby Kommunikasjonforeningens medlemmer muligheten til å få kunnskap som kan bidra til at de gjør en enda bedre jobb, skaper mer verdi for seg selv og sin arbeidsgiver, og opplever økt trivsel og personlig utvikling, sier Gerda M. S. Brechan, forretningsutvikler og prosjektleder ved Høyskolen Kristiania. 

For Høyskolen Kristiania sin del er det også viktig å være tett på bransjen. 

– Det er viktig for alle våre studenter at utdanningen de får kvalifiserer til relevant arbeid. Samarbeidet med kommunikasjonsbransjen vil gi oss gode innspill til hvordan vi skal gjøre våre kommunikasjonsstudier enda bedre, sier prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, Christen Krogh.

Avtalen er langsiktig og med ambisjoner om et samarbeid på mange plan. De to aktørene vil blant annet samarbeide om en årlig undersøkelse om kommunikasjonsfaget og –yrket.


Siste saker

Har du lest disse?