Share
Bokanmeldelse

Visuel kommunikation på digitale medier

Forfatter: Lisbeth Thorlacius Forlag: Samfundslitteratur, 2018

Boken gir en modell for å analysere kommunikasjon i digitale medier, som nettsider, Facebook og Instagram. Her gjennomgås designprinsipper og viktige visuelle virkemidler som farger, skrifttyper, layout og bildebruk.