Share
Bokanmeldelse

Politisk kommunikation. Nye tider og nye aktører

Forfatter: Mark Blach-Ørsten og Peter Aagaard Forlag: Hans Reitzels forlag , 2018
Anmeldt av: Magnus Hoem Iversen, stipendiat, Institutt for informasjonsog medievitenskap, Universitetet i Bergen

Solid fagpåfyll

Grundig forskerblikk på politisk kommunikasjon. Kunnskap enhver kommunikasjonsrådgiver bør kjenne til.

Politisk kommunikation: Nye tider og nye aktører dekker tre brede emner over ti kapitler. Først presenterer forfatterne den historiske, institusjonelle og teknologiske bakgrunnen for det landskapet av politisk kommunikasjon en nå står midt i. Deretter følger beskrivelser av de sentrale aktørene som kommuniserer politisk. Her er delen om tenketanker spesielt spennende. Til slutt tar boka for seg hvordan den politiske kommunikasjonen arter seg gjennom lobbyisme, valgkamp og agendasetting. 

Boken er grundig, og presenterer argumenter og empiri fra forskning. Danske forhold trekkes jevnlig inn, men likhetene til Norge er ofte slående. Forfatterne har selv en dyp akademisk forståelse av feltet. De kjenner det godt, og har selv utført en rekke relevante studier de trekker inn i teksten.

Dette gjør teorigjennomgangene solide, men også til en tørr leseopplevelse. Forfatterne kunne gjerne trukket inn flere eksempler eller tatt seg tid til å gå inn i enkeltcaser. Det ville levendegjort stoffet for leseren i større grad. Både studenter og andre interesserte lesere ville nok satt pris på et slik sjokoladetrekk over broccolien.

Dette er ikke boken for praktiske tips for politisk kommunikasjon. Men den inneholder allikevel kunnskap enhver kommunikasjonsrådgiver bør kjenne til. Kapittelet om dagsordensetting inneholder da også kunnskap som er direkte anvendelig om man evner å snu teori til praksis. Kjernepublikummet for boka er nok studenter. Men siden den gir et konsentrat av den beste kunnskapen fra skjæringspunktet mellom statsvitenskap og kommunikasjonsforskning, bør flere enn studenter kjenne sin besøkelsestid. En god dose samfunnskunnskap er sjeldent å forakte.