Share
Bokanmeldelse

Nu: Strategisk improvisation för effektiv kommunikation

Forfatter: Jesper Falkheimer og Katarina Gentzel Sandberg Forlag: Roos & Tegnér, 2017

Forfatterne introduserer «strategisk improvisasjon» som en ny metode for å tenke og handle kommunikativt. Modellen vektlegger rask og situasjonstilpasset kommunikasjon.