Share
Bokanmeldelse

Metodebok for kreative fag

Forfatter: Hans Erik Næss og Lene Pettersen (red.) Forlag: Universitetsforlaget, 2017

Praktisk innføring i metodearbeid: Hvordan velge riktig metode og gjennomføre undersøkelser og analyser korrekt. Boken omfatter de mest brukte kvantitative og kvalitative metodene, i tillegg til metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid.