Share
Bokanmeldelse

Markedsføring og kommunikasjon på nett

Forfatter: Nina Furu Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2017
Anmeldt av: Øystein Pedersen Dahlen

Grunnleggende digitalråd

Nina Furu gir deg de grunnleggende rådene for digital kommunikasjon og hvilke kanaler du bør velge.

I denne boka presente­rer Furu de fleste digitale kommunikasjonskanalene som kan brukes. Hun skri­ver først og fremst om det som skal utløse salg, men det meste kan enkelt overføres til andre former for påvirkning og overbevisning.

Mye av informasjonen i denne boka kan virke banal for mange. Men den praktiske utførelsen av ulike digitale kommunikasjons­fremstøt i Norge i dag tyder på at det er mange som kunne hatt nytte av å ta et skritt tilbake for å reflektere over hvordan de ar­ beider med digitale kanaler for å nå frem til sitt publikum. Da kan denne boka være et godt ut­gangspunkt.

Boken forteller i detalj hvor­dan og hvorfor man skal bruke de ulike kanalene – fra nettsider til Snapchat. Furu er tydelig på at nettsiden er navet i den digi­tale kommunikasjonen. Her er det statisk informasjon om orga­nisasjonen og dens produkter og tjenester, kontaktinformasjon og muligheter for bestillinger og kjøp. Nyheter kan først og fremst leg­ges ut på Facebook og andre so­siale medier og trenger derfor ikke ha noen fremtredende plass på nettsidens førsteside, mener hun.

Om man klarer å tiltrekke kun­dens oppmerksomhet gjennom Facebook, Google eller annet, må man møte kunden på egen nett­side med tydelig sammenheng mellom hva som allerede er lovet. Er overskriften "Billig PC" i google­søket, trenger man straks en be­kreftelse på dette når man klikker seg inn på nettsiden.

Furu er god når hun skriver om det hun har greie på. Hun leverer enkle og lettfattelige modeller for å jobbe strategisk og systematisk med kommunikasjon i ulike di­gitale kanaler. Beskrivelsen av samfunnsutviklingen bør hun derimot overlate til andre som har litt mer greie på det.

Et annet problem med denne boka er de mange digresjonene, de luftige tankene, en del gjen­tagelser og bruk av – for mange – et internt stammespråk. Men de gode rådene er her, man må bare lete litt før man finner dem.

Og om man ikke forstår stam­mespråket til Furu, er det en ordforklaring i slutten av boka. Denne er imidlertid litt mangelfull. Jeg tror nemlig ikke alle vet hva inbound marketing og meta description er, men vi kan jo søke på Google...