Share
Bokanmeldelse

Markedskommunikasjon

Forfatter: Lars E. Olsen og Adrian Peretz Forlag: Fagbokforlaget, 2017

Hvordan og hvorfor virker markedskommunikasjon? Boken skal gi teoretisk og analytisk grunnlag for å se mulighetene i markedskommunikasjon. Forfatterne viser hva som er teoretisk anerkjent i akademisk forskning, og hva som er teknologisk mulig i praksis.