Share
Bokanmeldelse

Etikk, språk og argumentasjon

Forfatter: Eilert Jan Lohne Forlag: Gyldendal, 2017

Boken gir en innføring i etikk, språklig klarhet, argumentasjon og saklighet, og teori belyses gjennom praktiske problemstillinger fra politikk, forvaltning og vitenskap.