Share
Bokanmeldelse

Taler & retorikk. Håndbok i taleskriving

Forfatter: Ole Andre Gjerde Forlag: Gyldendal Akademisk, 2016
Anmeldt av: Øystein Pedersen Dahlen

Overbevisende om taleskriving

Ole Andre Gjerde viser med denne boka at han vet hvordan god retorikk kan fungere for å overbevise andre.

God og engasjerende kommunikasjon er bygget opp rundt problemer og løsninger. Så også gode taler. Først presenteres en situasjon med noen mangler eller noen muligheter som ikke er oppfylt. Dette kan følges opp med en forklaring på hvordan situasjonen kan løses og hvilke fordeler dette kan gi tilhøreren, gjerne ved at tilhøreren bidrar til å skape den nødvendige endringen. For å oppnå dette, må taleren hjelpe tilhørerne med å se for seg en fremtid med talerens egne løsninger, som også skal skape en lysere fremtid for tilhørerne.

Dette er noen av de mange gode rådene i Ole Andre Gjerdes nye bok om taler og retorikk. Og forfatteren gjør som han råder oss til å gjøre. Han finner frem til de riktige ordene, i riktig kontekst. Han bruker et enkelt språk, bygd opp av enkle ord og enkle fraser. Boken har et klart formål, et klart budskap, en god struktur og et levende språk. Boken er også krydret med mange relevante eksempler fra berømte taler.

De som holder en tale uten å tenke over hvilke resultater de egentlig ønsker å oppnå, holder gjerne kjedelige taler. Vi får taler som er overlesset med informasjon, og de er for detaljerte og vage. Det blir vanskelig å forstå hvorfor vi skal høre på dem.

En god tale krever en klar ide: Hva skal oppnås? Hva skal folk tenke, føle eller gjøre når talen er ferdig? Om du ikke tar tak i utfordringen eller problemet som foreligger, svekker du sjansen til å påvirke, og løsningene dine mister relevans for publikum.

Har du for mange (eller ingen) budskap, overlater du til tilhørerne å definere hva som er viktig. Gjerde fremhever at et tydelig hovedbudskap eller standpunkt kan definere talen og sette den i perspektiv. På den måten kan talen være med på å gi mening til en organisasjons målsetninger og utfordringer. Det vi sier før eller mens vi handler er nemlig i høy grad bestemmende for oppfatningen av handlingens mening. Dette er derfor på mange måter en bok som handler om kjernen i PR og strategisk kommunikasjon.