Share
Bokanmeldelse

Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap

Forfatter: Ingrid Lønrusten Rogstad Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

Dagens komplekse mediesituasjon medfører store endringer i politisk kommunikasjon. Den påvirker hvordan det kommuniseres, hva som blir kommunisert, og hvem som deltar i offentligheten.