Share
Bokanmeldelse

Personvern i informasjonssamfunnet

Forfatter: Dag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave Forlag: Fagbokforlaget, 2016

Skrevet for alle som i sin utdanning eller jobb trenger å sette seg inn i spørsmål om personvern. En juridisk bok, men skal ikke forutsette forhåndskunnskaper. Oppdatert utgave av boken fra 2011.