Share
Bokanmeldelse

Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk

Forfatter: Jon Wessel-Aas Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

Kan man klippe, lime og dele bilder og tekst fra nettet? Boken presenterer grunnleggende regler på området og passer for alle som publiserer på nett og i sosiale medier.