Share
Bokanmeldelse

Om å påvirke

Forfatter: Olav Johansen Forlag: Fagbokforlaget, 2016
Anmeldt av: Magnus Hoem Iversen

Nyttig om påvirkning

Hvordan påvirke innad i organisasjoner på en effektiv og etisk måte?

«Om å påvirke» er en innføring i strategisk påvirkning i arbeids- og organisasjonsliv. Boka er strukturert rundt en modell for effektiv og etisk påvirkning, og greier ut om de enkelte delene etter tur. Den presenterer et grunnleggende nivå, beregnet på studenter. Boka er likevel nyttig som påfyll for praktikere. Det å kunne noe om påvirkning på jobb og i organisasjoner er noe alle har bruk for.

Boka gir en tenkemåte rundt påvirkning som er enkel og anvendelig. Det ligger mye jobb i å fremstille noe komplekst på denne måten. At forfatteren tilbyr leseren en metode og et vokabular, er en gave og en av bokas klare styrker. I tillegg er den forfriskende lettlest.

Forenklingene fører også til en opplevelse av å ha vært på (et godt) heldagskurs heller enn å ha lest en bok. Av og til kunne forfatteren tatt seg litt bedre tid. Ingen har vondt av det, spesielt ikke studenter.

Begrepet kommunikasjon spiller inn i boken på to måter. Først som en del av et påvirkningsfundament sammen med formål og etikk, og senere i forbindelse med konkrete påvirkningsaktiviteter. Den første delen vil gi gjenklang hos mange, fordi den implisitt hevder at en kommunikasjonsstrategi aldri kan være kakepynt hvis den skal være virksom, men må være integrert fra topp til bunn.

Realiteten er ofte annerledes. Det er sjelden at kommunikasjonsdirektøren til enhver tid nyter fri adgang til toppsjefens øre. Organisasjoner består av mange store og ulike avdelinger man må manøvrere for å lykkes. Her er «Om å påvirke» nyttig.

Drevne språksmeder vil ha begrenset nytte av de konkrete kommunikasjonsrådene. Forfatteren freser gjennom kjente tips fra videregående norskpensum i kondensert form. Heldigvis er bokas andre innsikter gode - enten man selv skal påvirke eller vil sette spørsmålstegn ved andres påvirkning.