Share
Bokanmeldelse

Innholdsmarkedsføring. Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis.

Forfatter: Jens Barland (red.) Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016
Anmeldt av: Magnus Hoem Iversen

Innholdsrikt om innholdsmarkedsføring

Gratis, grundig og verdifull formidling fra norske forhold.

Dette er den første norske vitenskapelige boken som tar for seg innholdsmarkedsføring. Den er gratis, tilgjengelig digitalt, og blir en god ressurs for interesserte.

Bokas fem kapitler tar for seg definisjoner og historie, forretningsmodeller, juridiske og etiske rammer, møtet mellom journalistikk og innholdsmarkedsføring og innholdsmarkedsføring i praksis. Her er mye god teori, litteraturgjennomgang, noe ny forskning og mange interessante eksempler.

Det beste med boken er at den er tverrfaglig. Praktikere har godt av teori. Medievitere har godt av å lese seg opp på juss, og så videre.

Forfatterne skriver at de ikke skal komme med «oppskrifter», men her er mye praktisk nyttig. Kapittelet om juridiske sider av innholdsmarkedsføring bretter ut hvilke deler av lovverket fenomenet er i berøring med – essensielt for alle som vil lage eller forstå innholdsmarkedsføring.

Den største svakheten er at bokas definisjoner er så vide at det er på grensen til at man kan si at «det meste er innholdsmarkedsføring ». Skarpere skiller ville bidratt med klarhet i et felt som er preget av en del begrepsforvirring.

Boka er best når den kretser rundt klare spørsmål. Kapittelet om forretningsmodeller er en god og detaljspekket gjennomgang av medieøkonomi og teknologi, men kunne tjent på en skarpere problemformulering. Detaljene står i fare for å drukne følelsen av retning for leseren.

Boken reiser gode spørsmål for videre undersøkelser. Publikums oppfatning av innholdsmarkedsføring er sentralt. Spesielt i lys av native advertising og spørsmålet om skjult reklame. Det er nødvendig å finne ut om folk blir lurt, om de forstår sjangeren og hva slags merking som er tilstrekkelig. Da må man undersøke vanlige brukere – ikke bare høre på redaktørers løfter/forbannelser eller reklamebransjens forsikringer.