Share
Bokanmeldelse

Fra idé til suksess – om å samskape verdifulle eventer

Forfatter: Nina Katrine Prebensen Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

Hvordan gjøre suksess med eventer? Boken utforsker hvordan verdiskapningen skjer i samhandling mellom kunde, interessenter og selve eventet. Boken handler i første rekke om årlige sted- og tidsfaste eventer.