Share
Bokanmeldelse

GPS for endringsledelse

Forfatter: Monika L. Eknes og Randi Kveine Forlag: Fagbokforlaget, 2016

Hvordan kan du som leder bedre navigere og kommunisere i endringsprosesser? Boken skal gi deg ledelseshistorier å lære av, konkrete oppgaver og praktiske verktøy.