Share
Bokanmeldelse

Eventledelse og sponsing: Helse i hver krone

Forfatter: Rune Bjerke Forlag: Fagbokforlaget, 2016

Boken tar for seg eventer og sponsingens rolle i markedsføring og organisasjonsbygging. Den er myntet på studenter, men siden forfatteren har inkludert mange modeller og eksempler, er den også nyttig for praktikere. Boken behandler eventer og sponsing hver for seg og i samspill. Det første kapitlet plasserer begrepene i en større sammenheng av markedskommunikasjon. Videre utforsker boken strategisk bruk av eventer og sponsing både eksternt og internt.