Share
Bokanmeldelse

Routledge Companion to Social Media and Politics

Forfatter: Axel Bruns, Gunn Enli, Eli Skogerbø, Anders Olof Larsson og Christian Christensen (red.) Forlag: Routledge, 2016

Sosiale medier brukes i politisk kommunikasjon, til kampanjer og demonstrasjoner. Boken inneholder casestudier fra ulike kontinenter og diskuterer hvordan sosiale medier passer inn i teorier om makt, medielogikk og politikk.