Share
Bokanmeldelse

Troværdighed kommer indefra!

Forfatter: Helle Bertram Forlag: Handelshøjskolens Forlag, 2015
Anmeldt av: Øystein Pedersen Dahlen

Ryddig prosess for de ferske

Denne boken kan redde dagen for nyutdannede PR-folk og journalister som har skiftet beite.

Troverdig kommunikasjon skal skape lojale medarbeidere, fornøyde kunder og effektive virksomheter. Bertram setter opp en sekstrinnsmodell, med inspirasjon fra coaching. De seks trinnene handler om målavklaring, analyse av hindringer, motivasjon hos involverte kollegaer, forslag til løsninger, innhold og budskap og til slutt: en kommunikasjonsplan og videre avtaler. Et fint og ryddig oppsett, som kan hjelpe mange ferske kommunikasjonsfolk i deres første forsøk på å drive en intern prosess med berørte ansatte.

Forfatteren slår fast at mennesker ikke nødvendigvis er imot forandringer. Men de er som regel imot forandringer når de ikke får vite bakgrunnen, hvem den er bra for, og hvem den er «skid» for. Det er avgjørende at de som blir påvirket av forandringen, involveres og utvikler eierskap til forandringen. Da holder det ikke med slike skinnprosesser som mange norske toppledere gjennomfører i forsøk på å forføre sine ansatte. Prosessen til Bertram kan derfor være én metode som tøffe og troverdige internkommunikatører kan sette i gang på arbeidsplasser i endring.

Lektor Flemming Smedgaard ved Syddansk universitet viser i forordet til at folk i Danmark (som i Norge) har usedvanlig høy tillit til hverandre. Man møter hverandre med tillit og forventning om at den andre snakker sant. Det er et flott og spennende utgangspunkt for en bok om troverdig kommunikasjon, men forfatteren makter ikke å ta denne erkjennelsen videre når hun skal gi oss de praktiske rådene. Bertram viser til noe forskning, intervjuer og egne erfaringer i boka. Men dette blir ikke tolket tilstrekkelig til at det blir en del av helheten hun ønsker å formidle.

Smedgaard skriver også at tillitt og troverdighet ikke preger organisasjoners kommunikasjon – snarere tvert imot. Virksomheter overdriver i sin reklame. Toppledelsen forsøker å forføre sine ansatte uten å fortelle hele sannheten. Kommunikasjon betraktes som noe utvendig, hvor avsender nærmest fritt kan velge budskap, uavhengig av budskapenes forhold til virkeligheten. Dermed går det ofte galt.