Share
Bokanmeldelse

Regional merkevarebygging

Forfatter: Kristen Albert Ellingsen og Trond Blindheim (red.) Forlag: Fagbokforlaget, 2015

Boken gir et teoretisk perspektiv på det å utvikle og vedlikeholde en regional merkevare, men drøfter også konkrete tiltak.