Share
Bokanmeldelse

Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon

Forfatter: Øyvind Ihlen, Eli Skogerbø og Sigurd Allern (red.) Forlag: Universitetsforlaget, 2015
Anmeldt av: Ketil Raknes

Forbilledlig om politisk kommunikasjon

Endelig har vi fått et standardverk om politisk kommunikasjon på norsk.

Ambisjonen i Makt, medier og politikk er å gjøre opp status for forskningen om politisk kommunikasjon i Norge. Det er et etterlengtet prosjekt på et fagområde der en ofte må lene seg på innføringsbøker skrevet av britiske og amerikanske akademikere, fylt med eksempler langt fra norsk politisk virkelighet.

Forfatterne har et tydelig nasjonalt utgangspunkt og fremhever hvordan norsk politisk historie, institusjoner og kultur preger norsk politisk kommunikasjon. Vi får verdifulle perspektiver på den norske politiske virkeligheten fra danske og svenske forskere, som styrker bokens komparative konklusjoner. Boken gir debatten om politisk kommunikasjon i Norge et nyttig standardverk å lene seg på.

Bokens styrke er at den på en lettfattelig måte klarer å vise at politisk kommunikasjon er et perspektivrikt og mangfoldig forskningsfelt. Forfatterne definerer politisk kommunikasjon som alle typer påvirkning av kunnskap, holdninger og adferd knyttet til fordelingen av goder og byrder i samfunnet. Denne brede definisjonen gir plass til bidrag fra Norges fremste sosiologer, medievitere, statsvitere, antropologer og retorikere. Boken vier plass til aktører og temaer som PRbransjen, frivillige organisasjoner, politiske partier, politisk journalistikk, byråkrati, tenketanker, visuell retorikk og politiske memoarer.

Noen av de mest spennende kapitlene er de som tar for seg nye utviklingstrekk som PRbransjens vekst, lobbyisme, sosiale medier og tenketanker. Korte kapitler setter den norske forskningen inn i en internasjonal kontekst. Den korte formen og det brede tilfanget av teorier og tilnærminger gjør boken anvendelig for både akademikere og profesjonelle kommunikasjonsfolk.