Share
Bokanmeldelse

Stortingets historie 1964 - 2014

Forfatter: Hanne Marthe Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.) Forlag: Fagbokforlaget, 2014

Til grunnlovsjubileet i 1964 forelå historieverket Det Norske Storting gjennom 150 år i fire bind. Denne boken fører Stortingets historie fram til vår egen tid. Et gjennomgående tema er variasjoner i Stortingets makt og innflytelse. Boken handler også om de nasjonale og internasjonale rammene Stortinget arbeider innenfor, representantene, Stortinget som institusjon, partigruppene og støtteapparatet, og mediene og annen påvirkning utenfra. Boken er skrevet av 18 forskere fra fem universiteter og flere fag: historie, jus, statsvitenskap og mediefag.