Share
Bokanmeldelse

Mer kraft med god PR

Forfatter: Ulf-Arvid Mejlænder Forlag: Hegnar Media, 2014
Anmeldt av: Øystein Pedersen Dahlen

Kjapt, trygt og enkelt


Ulf-Arvid Mejlænder forteller lett og ledig om det han kan om PR og kommunikasjon. De fleste vil sikkert finne noen poenger de kan ta med seg videre.

Blant alle de ulike temaene i denne boka er kanskje kapittelet om det personlige ansvaret i en kommunikasjonsprosess mest interessant.

I mange sammenhenger blir vi utfordret til å gi en kortfattet presentasjon av oss selv. Da er det viktig at vi tilbyr et kortfattet budskap. Men dette er en situasjon de fleste av oss ikke forbereder oss på. Mejlænder setter opp en fin liste for hva vi kan forberede oss på til neste gang:

 • Stilling og ansvarsområde
 • Hva jobber jeg med akkurat nå?
 • Hva har jeg gjort før som betyr noe i sammenhengen?
 • Hva er jeg spesielt flink til? Hvilket resultat er jeg spesielt stolt av?
 • Hva er det viktigste andre bør vite om meg, utenom det profesjonelle?
 • Kan jeg røpe noe som vekker nysgjerrigheten?
 • Kan jeg sette ord på ambisjoner, håp eller hensikt for akkurat denne anledningen?

Mejlænder mener du også bør kunne presentere din egen arbeidsplass på 20 sekunder, noe som skal dekke den korte hverdagssamtalens behov for å forklare hvem dere er, hva dere gjør, og for hvem. Da er det som regel lite å hente på egen nettside, ved å lese hva det står under «Om oss». Bare se på din egen organisasjons nettside!

Personer som ruver


Personene som ruver i det offentlige rom, risser opp et helhetsbilde og utstråler samtidig energi og engasjement, skriver Mejlænder. Tilsynelatende forteller de hvordan verden egentlig ser ut, selv når de forfekter et syn i konkurranse med andre meningsbærere.

I kapittelet om krisekommunikasjon skriver Mejlænder at arbeidet med kriseberedskap handler om:

 • Bevisstgjøring av ledelse og medarbeidere 
 • Kartlegge kriseområder og scenarier
 • Rutiner for krisehåndtering
 • Kriseøvelser
 • Evaluering av øvelser

Hvert tenkelige scenario kan vurderes med sannsynlighet for at det inntreffer, og konsekvenser for virksomheten. Om det er stor sjanse både for at scenarioet inntreffer, og for at dette kan gi store konsekvenser for organisasjonen, kan nettopp dette være et aktuelt scenario å trene på. Dermed er det ikke sikkert at en «krise kommer fra klar himmel», som Mejlænder faktisk påstår i innledningen til kapittelet.

Mangler veiviser


Boka handler om nær sagt alle sider av PR og kommunikasjon, presentert på en enkel og kortfattet måte. Her finner vi kapitler om blant annet markedskommunikasjon, mediehåndtering, intern «informasjon», endringsledelse, krisekommunikasjon, omdømmebygging og historiefortelling. Med så mange ulike tema i én bok, er det viktig å ha en veiviser for hvor man finner stoff om ulike tema. Mejlænder skriver fint og kreativt, men korte imperativ som «Forbered deg godt» som kapittelnavn er ikke til mye hjelp for å finne frem i boka.

I en slik enkel og overflatisk håndbok sitter også gjerne de ubegrunnede påstandene løst. Det er ikke plagsomt mange av dem her, men de finnes, slik som «I markeds-PR er det de beste ideene som vinner» og at mediene er «hovedkanal for virksomheters eksterne informasjon og omdømmebygging». Til tross for slike generelle påstander er dette mange skritt i riktig retning fra boka «Slik gjør du suksess med PR», som Mejlænder ga ut i 2007. I denne nye boka slipper vi også mye av de generelle sparkene mot PR-bransjen, som svekket den nevnte utgivelsen.

Mejlænder viser seg med denne nye boka som en klok og kunnskapsrik mann. Men boka er i sterk grad preget av at Ulf-Arvid Mejlænder forteller alt han kan om PR og kommunikasjon, på 200 lettleste sider. Boka er dermed mest for ledere og rådgivere som har lite kunnskap om PR og kommunikasjon fra før.