Share
Bokanmeldelse

Makt og påvirkningskraft. Hvordan få gjennomslag på jobben.

Forfatter: Linda Lai Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2014

Boken "Makt og påvirkningskraft. Hvordan få gjennomslag på jobben" forklarer hvordan man kan bygge opp makt og påvirkningskraft på jobb. Boken beskriver hva som gir makt og hva makten gjør med oss, og den gir deg en rekke ulike teknikker for å oppnå større påvirkningskraft. I boken beskrives også flere titalls eksperimenter som forfatteren har utført i samarbeid med sine studenter. Eksperimentene demonstrerer hva som skal til for å lykkes med å bygge makt og påvirkningskraft i praksis. I boken gis metoder for å kommunisere – verbalt og nonverbalt – på en slik måte at man får bedre muligheter til å få gjennomslag for det man ønsker.