Share
Bokanmeldelse

Hva er retorikk

Forfatter: Jens E. Kjeldsen Forlag: Universitetsforlaget, 2014
Anmeldt av: Øystein Pedersen Dahlen

Nøkternt og leseverdig om retorikk

Her er akademisk kunnskap om retorikk presentert på en tydelig og klar måte. Samtidig avviser Jens E. Kjeldsen lettvinte oppskrifter for overtalelse, og kaller sosialpsykologi for den nye retorikken.

Med denne boken viser Kjeldsen at han er både en solid teoretiker og en praktisk retoriker. Han har levert en meget leseverdig og tilgjengelig bok om hva retorikk er, sett fra et nøkternt forskerperspektiv. På en enkel og tilgjengelig måte bygger Kjeldsen opp leserens kunnskap om faget, inkludert misforståelsene om hva retorikk er, den historiske bakgrunnen og begrensningene for generelle retoriske løsninger.

Kjeldsen, som er professor i retorikk og visuell kommunikasjon, fastslår at det ikke er mulig å finne generelle prinsipper for effektiv kommunikasjon. Det kommer alltid an på situasjonen, og ingen retoriske situasjoner er like. I tillegg er det alltid andre som påvirker og argumenterer tilbake. Retorisk makt og påvirkning må altså vurderes i forhold til omstendigheter og konkrete situasjoner. Kulturanalyser og publikumsstudier har nemlig vist at mottagere ofte tenker og reagerer helt annerledes enn avsender av budskap hadde tenkt.

Klar og tydelig tanke
I denne boken blir det fastslått at retorikk handler om å tenke klart og tydelig, og at retorikk er en uunngåelig praksis og en nødvendighet for oss alle. Retorikkens ideal er at kommunikasjonen ikke skal være tilfeldig og spontan, men gjennomtenkt og planlagt.

Kjeldsen fremhever likevel at følelser er en del av vår erkjennelse og forståelse av verden. Når vi reagerer følelsesmessig på et fenomen eller utsagn, er vår reaksjon like mye et uttrykk for en passende forståelse av fenomenet – og ofte er dette en forståelse som gjør lange verbale forklaringer overflødige. Dermed er det ikke nødvendigvis negativt å spille på følelser i vår retorikk. Å spille på følelser kan være et grep som forklarer noe bedre enn det mange logiske argumenter ville gjort.


«Smarte foredragsholdere»
I all sin nøkternhet har Kjeldsen tydeligvis et horn i siden til dem som tilbyr enkle løsninger om retorikk: «Smarte foredragsholdere smiler og hevder at de har oppskriften på overtalelse som vil gi oss suksess.»

For å underbygge et slikt bilde hevder Kjeldsen at sosialpsykologien har blitt den moderne retorikken, hvor det gjøres forsøk på å etablere lover for overtalelse. Kjeldsen innrømmer at forskning innen sosialpsykologi kan være nyttig, men han mener at sosialpsykologien risikerer å gi inntrykk av at man objektivt og strengt vitenskapelig kan lage faste regler for retorikk og overtalelse.

Uten at han skriver det direkte, er det nok bøker som Robert Cialdinis "Påvirkning. Teori og praksis" Kjeldsen tenker på her. Kjeldsen viser til en oppsummering av mange års forskning innen sosialpsykologi og påvirkning som konkluderer med at resultatene er motsetningsfylte og inkonsistente og kun har gitt noen få (om noen) generelle prinsipper for effektiv kommunikasjon.

Tekstenes funksjon

Retorikk er ikke overføring av informasjon, men handling, poengterer Kjeldsen. Det er derfor snakk om funksjon, formål og handling i retorisk praksis. Mens retoriske studier først og fremst undersøker tekstenes funksjoner, ikke dens betydning.

Denne boken viser at Jens E. Kjeldsens arbeid med retorikk har gjort ham i stand til å tenke klart og tydelig over hva retorikk er. Boken inneholder imidlertid ikke mange praktiske kommunikasjonstips til bruk i hverdagen.