Share
Bokanmeldelse

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

Forfatter: Peggy Simcic Brønn og Jan Ketil Arnulf (red.) Forlag: Fagbokforlaget, 2013
Anmeldt av: Nils M. Apeland

Komprimert om kommunikasjon


Er det lenge siden du har gitt deg selv en faglig oppdatering? Den nye boka til Peggy S. Brønn og Jan Ketil Arnulf er en etterlengtet og uvanlig komprimert samling fagartikler om kommunikasjon og ledelse.

Premisset i «Kommunikasjon for ledere og organisasjoner» er at kommunikasjon som fag og virkemiddel har fått for liten plass i lederutdanningen og i ledelsesfaget. Boken er delt i tre: Første del tar for seg grunnleggende teorier og ulike disipliner i kommunikasjonsfaget. Andre del handler om ledelse, etikk og om hvordan ledere og organisasjoner kan bli mer lærende. Tredje del omhandler ulike kommunikative situasjoner som kriser, konflikter og kommunikasjon i grupper.

Å kommunisere er å dele


Forfatterne slår fast at å se på kommunikasjon som overføring av et budskap – et vanlig fenomen blant ingeniører og økonomer – er et villspor. Kommunikasjon betyr «å gjøre felles» og er en prosess som handler om deling av et budskap. Nettopp dette er lederes store utfordring i en tid hvor ordre som ledelsesform er gått ut på dato de fleste steder.

Boka har 17 akademisk tunge bidragsytere fra Norge og Sverige. Brønn selv gir innledningsvis en ryddig oversikt over de ulike disiplinene innen kommunikasjonsfaget. Hun poengterer at alle medlemmene av organisasjonen kommuniserer med dens interessenter og er viktige premissgivere for virksomhetens omdømme og suksess. Dette perspektivet må derfor vektlegges mer i organisasjoner, hevder hun.

Jan Ketil Arnulf skriver at kommunikasjon og ledelse er så tett sammenvevet at ledelse kan sies å være en form for kommunikasjon. Han beskriver hvor viktig lederens lytting, atferd og troverdighet er for å skape god kommunikasjon, som regel en nødvendighet for god ledelse. Viktigheten av å kjenne til og akseptere retorikkens byggeklosser og hvordan ledere bygger troverdighet ved å være bevisst sitt språk og de signalene de sender, får også rettmessig mye oppmerksomhet i flere kapitler.

Som en dobbel espresso


Boken har flere styrker. En av dem er at artiklene er veldig innholdsrike. Det er mye mening i hver setning. Omfattende forskning presenteres med noen få linjer, noe som er luksus for leseren. Der andre fagbøker er en termos med kaffe, er dette en dobbel espresso. Den komprimerte formen kan også brukes som argument mot boka, ved at den kan oppfattes som overfladisk i sin referering til teorier og begreper. Omfattende kildelister og gode henvisninger vil imidlertid gjøre det enkelt for ivrige lesere å dykke ned i kildene. En annen styrke er at den evner å koble sammen ledelse og kommunikasjon på en god måte. Forfatterne har ulik faglig bakgrunn, men likevel er de ulike kapitlene sydd pent sammen. Bidragsyterne utfyller hverandres kunnskap.

Hjelp i viktige spørsmål


For alle som har studert kommunikasjon eller ledelse, er teoriene og mye av forskningen det skrives om kjent – men det er fint å få det repetert. For studenter vil boken kunne gi et godt overblikk over viktige begreper og bidra til en slags faglig oversikt.

Bokens struktur er fornuftig. Hvert kapittel avsluttes med liste over nøkkelord, spørsmål til diskusjon og en fyldig kildeliste. Dette er veldig bra. Personlig hadde jeg ønsket meg enda flere illustrasjoner enn de modellene
som er med. Det hadde gjort boken mer pedagogisk, og mer spennende for de unge som er svært visuelt orientert.

Mange utøvere av kommunikasjonsfaget sliter med to ting: Å argumentere for hvorfor kommunikasjon er viktig i virksomheten, og å få sjefen til å forstå verdien av god kommunikasjon. Denne boka kan være en hjelp. Etter min mening er «Kommunikasjon for ledere og organisasjoner» derfor den beste kommunikasjonsboken på mange år. Kjøp én til deg selv og én til sjefen!