Share
Bokanmeldelse

Bedre ledelse. Kommunikasjon, styring, arbeidsrett

Forfatter: Trond Stang, Birgitte Stenberg Larsen og Elin Ørjasæter Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2013

Boken tar for seg de praktiske, sosiale, psykologiske og juridiske aspekter ved det å drive med ledelse, som arbeidsmiljø, kommunikasjon, jobbintervjuer, ferieavvikling, sykemeldinger, oppsigelser, mediehåndtering og sosiale medier. Nytt stoff om bl.a. globalisert arbeidsliv, fusjoner, bemanningsselskaper og sosiale medier. Stoffet presenteres i tematiske kapitler som åpnes med faktiske caser fra norsk yrkesliv. Ørjasæter behandler temaet i sin ledige stil, før advokatene bidrar med en grundig juridiske vurdering av problemstillingene. Her vises det til rettspraksis med rikelige kildehenvisninger. Kapitlene avsluttes med punktvise oppsummeringer. Boken er skrevet for for deg som er leder eller mellomleder i privat eller offentlig virksomhet, har annet lederansvar, eller er student ved BI eller andre høyere læresteder.