Share
Bokanmeldelse

Klar, men aldri ferdig

Forfatter: Ingrid Stranger-Thorsen, Torunn Reksten, Margrethe Kvarenes og Lars Aarønæs Forlag: Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT, 2010

«Å gi alle lik tilgang til språket er et demokratiseringsprosjekt», sa professor Torlaug Løkensgard Hoel da Klarspråksprisen 2010 ble delt ut. «Innbyggerne er det offentliges oppdragsgivere. Hvis vi ikke kan skrive så oppdragsgiverne forstår, har vi ikke gjort jobben vår!» Vi som jobber i offentlig sektor, har altså ansvar for å formidle budskapet vårt på en slik måte at innbyggerne forstår hvilke rettigheter, plikter og muligheter de har. Med et klart språk bygger vi tillit, og vi sparer tid og penger. Denne boken er til inspirasjon og hjelp for offentlige virksomheter som ønsker å forbedre språket og innholdet i brev, nettekster, skjemaer og annen skriftlig informasjon til publikum. Den inneholder praktiske råd om hvordan klarspråksprosjekter kan gjennomføres, fra de store, gjennomgripende kampanjene til de små, konkrete forbedringene. Her finner du også historiene bak språkarbeidet, sjekklister og nyttige eksempeltekster. Boken er utarbeidet av prosjektet Klart språk i staten, som er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT og Språkrådet. Det er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som finansierer prosjektet.