Share
Bokanmeldelse

Grunnbok i strategi (3. utg.)

Forfatter: Bente R. Løwendahl, Fred Wenstøp og Øystein D. Fjeldstad Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2010

Grunnbok i strategi, 3. utgave, inneholder alle de grunnleggende teoretiske perspektivene og analyseverktøyene. Boken viser hvordan man skal forholde seg til spesifikke beslutningsproblemer i bedrifter og inneholder også mange eksempler og noen mer omfattende case. Boken er beregnet på studenter i grunnkurs i strategi, samt mellomledere og andre som føler de trenger en lettfattelig, men grundig innføring i strategifaget. Grunnbok i strategi inneholder blant annet: - Hva er strategi, og hvem har faget betydning for? - Hvordan formulere overordnede mål og delmål? - Hvordan gjøres gode strategiske valg? - Hvordan konkretisere alternativer? - Hvordan skaper organisasjoner verdier? - Hvordan komme fra beslutning til gjennomføring? - Hvordan gjennomføres evaluering og oppfølging? - Modeller og rammeverk for intern og ekstern analyse - Modeller for analyse av verdiskapning og verdikonfigurasjoner